Lärarna är en succé

"Friskolorna är ingen succé.

Publicerad Av

De kommunala skolorna är ingen succé.
Rektorerna är ingen succé.
SKL är ingen succé.
Björklund är ingen succé.
Flumpedagogik är ingen succé.
Dewey är ingen succé.
Katederpedagogik är ingen succé.
Vygotsky är ingen succé.

Lärarna är en succé."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla