Konsultfirman McKinsey in i svenska skolan

I Dagens Nyheter kunde vi på Valborgsmässoaftonen läsa artikeln "Dyra konsulter ska ge bättre skolbetyglänk till annan webbplats". Enligt tidningen ska kommunerna betala en startavgift på 4,9 miljoner kronor och samtidigt ska man förbigå lagen om offentlig upphandling.

Publicerad Av

Under flera år har McKinsey arbetat för att komma in på bland andra den svenska skolmarknaden med syftet att effektivisera skolan. Allt började när man för några år sedan lät två konsulter granska världens skolsystem för att få fram gemensamma framgångs­faktorer. Resultatet blev en mycket uppmärksammad rapport som lyfte fram lärarna som den avgörande faktorn, kanske föga förvånande. Därefter kom ytterligare en rapport som lyfte fram skolledarnas betydelse.

Ja, sedan finns det väl inte så många fler som ansvarar för hur kunskapsuppdraget konkret genomförs i skolan? Förutom den nivå som sätter ramarna och ger förutsättningarna, alltså de ansvariga politikerna och chefstjänstemännen ...

DN har svårt att få klara besked från Stockholsm stad och SKL om projektets detaljer. Men det tycks som summan är cirka fem miljoner och att man förbigår normalt upphandlings­förfarande.

När Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, intervjuas av DN:s reporter tycker hon att miljonrullningen rimmar lite illa med arbetsgivarnas tonfall i den pågående avtalsrörelsen.

"När kommunerna knappt kan betala lärarlöner så kan man väl ifrågasätta om det här är rätt använda pengar. Det är klart att det sticker i ögonen", säger hon till DN.

Nog är det så alltid. Och även om det kan vara positivt att kommunerna tar till sig nya sätt att organisiera arbetet i skolan och att man har kunskapsresultaten i fokus, så tyder brådskan i att anlita McKinsey på en tilltagande panik bland de ansvariga.

Vare sig öppna jämförelser, som SKL sprider till kommunerna oaktat om de tar del av resultaten eller ej, eller de vackra orden om lärarnas betydelse som ofta uttalas, har hittills hjälpt synbart.

Sanningen är väl den att så länge man inte satsar och går "all in" för att lyfta skolan så kommer inget att hända. Men det kräver att ansvariga vill lägga både pengar och allt fokus på skolan och dess kunskapsupprag. Och att man vågar prioritera lärarna i grundskolan och gymnasiet.

Det kan betyda att det krävs en stats långsiktiga nationella ansvar i botten. Men SKL har chansen att övertyga alla skeptiker om att man är mogen att ansvara för den skola man ägnat 20 år åt att spara i och inte tagit på allvar.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla