Regeringen backar om skolbyråkratin

Efter att Lärarnas Riksförbund krävt en snabbutredning av den alltmer omfattande dokumentationen som måste göras - ofta utan att det finns resurser att sätta in när det visar sig att elever behöver extra stöd - backar nu regeringen och lovar en översyn av byråkratin i skolan.

Publicerad Av

Enligt Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund, har det blivit för mycket.

"Det har blivit en administration som kanske inte gagnar syftet. Nu önskar vi att regeringen verkligen ser över och snabbt tar initiativ till en utredning där man verkligen går igenom vilken dokumentation som görs, vad görs parallellt, vad kan man minska ner på", säger hon till Rapport.

Det behövs ett starkt fack som ligger på och företräder lärarna i grundskolan och gymnasiet.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla