En rättvis skola som ger alla elever en chans

Ny undersökning visar att elever vars föräldrar har låg utbildningsnivå har sämre förutsättningar att klara sig bra i skolan.

Publicerad Av

Överlag har undersökningen tagits väl emot och förståtts. Men det har framkommit att inte alla förstårlänk till annan webbplats hur verkligheten och utvecklingen ser ut.

Så, låt oss ta det igen. Undersökningen visade alltså att:

- Elever utanför Europa och Nordamerika är en mycket utsatt grupp.

- Elever med föräldrar som har en väldigt låg utbildningsnivå är en mycket utsatt grupp.

En kompensatorisk skola ska kompensera för dessa försvårande faktorer. Vad vi ser är att svensk skola inte har lyckats med detta generellt.

Vi ser stora regionala skillnader. Vissa kommuner lyckas medan andra misslyckas, där vi bland exemplifierar med ett antal positiva exempel. Resurser är inte allt, men vi kan se att kommuner med svåra förutsättningar via resurstillskott verkar kunna kompensera för elevstrukturen.

Vi kan vidare konstatera att Lärarnas Riksförbunds stora undersökning, och analysen av denna, som presenterades i torsdagens DN, också fick starkt stöd i Skolverkets rapport som lades fram på fredagen.

Både Lärarnas Riksförbund och Skolverket är eniga om att något måste göras från ansvarigt håll. Förbundets lösning är mer fokuserad på att staten måste ta ett fast grepp om hur skolan finansieras. Skolverket ser problemet främst i det fria skolvalet.

Det är inte rimligt att lämna elever med dåliga förutsättningar åt sitt öde och vara glad för att majoriteten klarar sig hyfsat, även om resultaten överlag har sjunkit i internationella jämförelser.

Under alltför lång tid resonerade alltför många på samma sätt. Fokus låg på på de 85 procenten som klarar sig relativt bra. Det gör man inte nu, nu försöker man se alla, såväl de som lyckas mycket bra, som de som behöver mer stöd. Bra.

Sverige behöver en skola som ger alla elever en chans. Skollagen gäller för alla, och i skollagen står det tydligt att alla elever har rätt att klara skolan.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla