Lärarfacken samverkar för lönelyft

Nu fortsätter lärarfacken samarbeta och samverka för att nå resultat i avtalsförhandlingarna.

Publicerad Av

Lönerapport
Förra veckan gick Lärarnas Riksförbund ut med en uppmärksammad lönerapportlänk till annan webbplats som kommer att betyda mycket i alla samtal om lärarlöner framöver.

Den för bland annat fram redan kända krav om att en lägsta lön bör införas för legitimerade lärare och att lönenivån ska ligga 10 000 kr högre än idag och vara differentierad utifrån utbildningens inriktning och längd.

Lärarnas Riksförbund vill också att löneavtal ska utformas på ett tydligare sätt med bland annat krav på obligatoriska lönesamtal. Dessutom måste lönesättande chefer själva besöka lärarna i undervisningen. Det behövs en annan attityd hos lönesättande chefer.

Rapporten ligger inte formellt på bordet i de pågående förhandlingarna. Men den kommer sätta ökad press på SKL för att få fram ett lönesystem som i större utsträckning är modernt och i samklang med tidsandan. Arbetsgivarna kan inte fortsätta med en lönesättning som missgynnar lärarna på grundskolan och gymnasieskolan.

Manifestationer
I morgon, onsdag den 9 maj kl. 17.00, överlämnar Lärarnas Riksförbund i Stockholm namnlistor för kravet 10 000 kronor mer i månaden till Lotta Edholm, skolborgarråd, i Stadshuset. Ett liknande överlämnande kommer att ske i flertalet kommuner runt om i landet. Kopior på namnlistorna kommer senare även att överlämnas till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och utbildningsminister Jan Björklund.

Löneuppropet startades nyligen av läraren Philip Dante från Malmö Borgarskola. Uppropet har sedan spridits med hjälp av Lärarnas Riksförbunds distriktsföreningar över hela landet. Uppropets namnlistor var ute på skolorna under endast en vecka men har trots den korta svarstiden fått stor respons.

Se även: http://loneuppropet.wordpress.com/länk till annan webbplats eller Facebook: Löneuppropet lärare

Och på fredag morgon, kommer också Lärarförbundet att manifestera för höjda lärarlöner vid flera av Stockholms tunnelbanestationer. Det är bra att lärarfacken samverkar och ökar trycket mot arbetsgivarparten.

Inom kort kommer samtalen intensifieras. Hur lång tid förhandlingarna kommer att ta beror på det gehör kraven möter.  

Kraven tydliga
Kraven från lärarnas fackliga organisationer är klara och tydliga: Det nya avtalet måste betyda ett tydligt steg mot 10 000 kronor mer och en avbetalningsplan för hur gapet mellan lärarna, i grundskolan och gymnasieskolan, och jämförbara yrkesgruppers löner ska täppas igen.

Både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet är eniga om att kommunerna inte kan fortsätta att vara kortsiktiga arbetsgivare som ger minsta möjliga och inte klarar av att premiera ett bra lärararbete.

Avtalsnytt
Ett bra tips är att hålla utkik efter nästa nyhetsbrev AvtalsNytt, som kommer nu på torsdag. Det går ut till alla medlemmar i Lärarnas Riksförbund och ger en bra information om Lärarnas Samverkansråds arbete och hur förhandlingarna fortskrider gentemot motparten SKL.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla