Läraruppropet överlämnat ute i landet

Philip Dante planerar att åka till Stockholm så fort som möjligt för att lämna över kopior på namnlistorna till Sveriges Kommuner och Landsting och till utbildningsminister Jan Björklund.

Publicerad Av

Dante säger till Skolvärlden:

" Jag undrar vilken politiker som inte tar detta på allvar när så många lärare har skrivit på det här ganska så arga mejlet. Om politikerna inte lyssnar riskerar de att förlora ett brett stöd eftersom lärare finns i alla väljargrupper."

I Stockholm stad överlämnades namnunderskrifterna med ordentlig mediabevakning, bland annat Svenska Dagbladetlänk till annan webbplats bevakade. Även Skolvärldenlänk till annan webbplats skriver om överlämnandet.

LR-Stockholms ordförande Ragnar Sjölander, vice ordföranden Irene Ziverts och styrelseledamoten Kristina Ringqvist gav den första bunten Lärarupprop med cirka 2000 underskrifter till Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm i Stadshuset.

De betonade att många namnlistor ännu kommer in från skolorna och hur väl uppropet ansluter till den lönekampanj som LR-Stockholm bedrivit på gator och torg sedan hösten 2011. De uttryckte sin besvikelse över hur lite Stockholms stad, trots vackra ord om lärare i de senaste årens budgetar, har satsat på lärarlöner. De uttryckte även sitt avståndstagande från den chefspolitik inom staden som verkar ha haft som ambition att hålla lärarnas löneökningar så låga som möjligt, även i fall där enskilda rektorer hade velat lägga större löneökningar på lärarna på vissa skolor.

Ragnar och hans kollegor framhöll vidare behovet att tydliga politiska signaler om att staden tänker satsa på lärarna, mot bakgrund av det enorma rekryteringsbehov som finns i Stockholm fram till 2020. Stockholms stad behöver nyrekrytera 5000 lärare enbart till de kommunala grundskolorna för att klara den omfattande expansionen och för att ersätta lärare som går i pension.

Överlämnandet av namnlistorna pågick i går runtom i landet och bevakades av tidningar, radio och tv.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla