Mer administration leder till stress och lägre produktivitet

Så var det vetenskapligt bevisat, om nu någon tvivlat. Vetenskapsradion i Sveriges Radios P1 berättar att "Pappersarbete och administration skapar stresslänk till annan webbplats".

Publicerad Av

Vi lyssnar och läser:

"Allt fler yrkesgrupper i Sverige får allt fler administrativa sysslor som de ska utföra vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter. Och även om tanken är att effektivisera och spara pengar så blir resultatet ofta det motsatta - stress och en försämrad produktivitet. Det visar en pågående forskningsstudie vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola."

Nej, just det administration ökar inte effektivitet utan skapar stress. Det är något som de flesta lärare kan skriva under på. Anders Ivarsson Westerberg, en av forskarna bakom studien säger till Vetenskapsradion:"Folk hinner inte med det de ska göra, för det är ju inte så att man tar bort motsvarande arbetsuppgifter när man lägger på administration, utan man förväntas klara av allting på samma arbetstid."Det är den första sammanhängande studien över det fenomen som forskarna kallar för administrationssamhället. Samtidigt vet ingen egentligen vad administration är - det finns ingen allmängiltig definition. Det gör att forskarna inte kan säga exakt hur mycket den administrativa bördan har ökat. Men, säger Anders Ivarsson Westerberg, alla studier som de gått igenom visar att den har ökat.

Vetenskapsradion ställer det relevanta frågan och undrar:

"...kanske ligger det ett grundläggande tankefel bakom framväxten av administrationssamhället? Vi kanske inte ska styra mer om vi tror att något inte fungerar bra, utan tvärtom mindre, att helt enkelt minska administrationen och låta människor koncentrera sig på sina ordinarie arbetsuppgifter?"


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla