Löneuppropet når 25 000 namnunderskrifter

På uppropets hemsidalänk till annan webbplats konsterar man att:
"Räkningen fortsätter och nästa mål är 30 000…"

Publicerad Av

Läs vidare på den utmärkta hemsidan för uppropet. Där står bland annat följande programförklaring:

"Löneuppropet riktar sig till samtliga lärare i Sverige som är missnöjda med sin lön. Oavsett fackförbund, eller om man för den delen inte tillhör ett fackförbund, är vi lärare fortfarande en lärarkår, och tillsammans står vi starka!

Genom kommunaliseringen av skolan har man söndrat och härskat över lärarkåren. Det är betydligt svårare att ställa 290 huvudmän till svars istället för en – staten. Löneuppropet har för avsikt att ställa samtliga till svars för vårt missnöje som lärare!

Innan kommunaliseringen av skolan tillhörde lärarutbildningen den lilla skara av utbildningar som hade flest sökande per plats. Det var mer attraktivt att bli lärare än exempelvis socionom och jurist, och lika attraktivt att bli läkare. Idag kan flertalet högskolor, runt om i landet, inte ens fylla de platser de har till lärarutbildningen med studenter.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har misslyckats med sitt uppdrag att förvalta skolan. I två decennier har yrkets status och elevernas kunskapsnivå gradvis försämrats till den bottennivå vi idag befinner oss på. Ingela Gardner (ordförande i SKL) uttalar sig i Svenska Dagbladet den 8 april (Omöjligt ge alla lärare 10 000 kr mer i månaden) på ett sätt som visar att SKL inte ser sig själva kapabla att ta ansvar för Sveriges lärare och skolor. Löneuppropet uppmanar SKL att omedelbart inleda diskussioner med staten i syfte att finna lösningar för Sveriges skolor och lärarlöner.

Centerpartiet,Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna är de partier i vår riksdag idag som inte vill att staten ska ta ansvar för skolan, ofta med hänvisning till att skolan även hade brister när den var statlig. Må så vara, men de brister skolan hade då är inte i närheten utav de brister den svenska skolan upplever idag. Decentralisering i all ära, då makten flyttas närmare medborgarna, men den decentralisering som har skett för skolan har varit förödande för alla barns utbildning oavsett var man bor i landet. Är problemen idag inte stora nog för att dessa partier ska agera?"


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla