Det går att göra ett akvarium av fisksoppan igen

"Det är en nationell katastrof och säger det mesta om läget i den svenska skolan."

Publicerad Av

Niklas Ekdal skriver vidare:

"Partiledarna i SVT:s Agenda kör sin gamla vanliga lektion, men två tunga artiklar på DN debatt visar vägar ur moraset. Pedagogiken är inte så viktig, i stället hänger det på de lokala skol­ledarna, skriver statsvetarprofessorn Bo Rothstein. Staten måste ta ett större ansvar, skriver Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund. Jag kan inte annat än instämma, samt åkalla ytterligare ett sanningsvittne, nämligen min salig far."

Därefter berättar han om Ingemar Ekdal, lärare och rektor vars yrkesliv: "sammanföll med den svenska skolans uppgång och förfall."

Han refererar olika utbildningspoltiska reformer fram till Bildtregeringen 1991–1994 och 1990-talet som blir friskoleboomens årtionde och en bekräftelse på den kommunala skolans problem.

"Pappa berättade hellre roliga skolhistorier än klagade på utbildningspolitiken, men han brukade antyda att något ödesdigert hände runt 1970. Fram till dess var det underbart att vara lärare, sedan blev det motigare. Fallande löner i förhållande till andra grupper, ständigt nya pedagogiska experiment, kortare sommarlov, stökigare skolmiljö och kommunaliseringen som sista spiken i bänklocket."

Niklas Ekdal fortsätter:

"Förändringarna börjar vid samma tidpunkt som begreppet information blir synonymt med kunskap, när månlandningen är avklarad och västerlandets moderna hjältar – vetenskapsmannen, uppfinnaren, ingenjören – ersätts av tevekändisen. Vi går från modernitet till postmodernism och från upplysning till underhållning.

På grund av urholkad auktoritet förvandlades lärare från utbildnings- och kulturbärare till socialassistenter. Rektorer blev 'skolledare' utan krav på större ämneskunskaper än sina underlydande. Adjunkter med universitetsexamen blev 'lärare' vilka som helst och snart var alla kategorier reducerade till 'personal'.

Ekdal frågar sig:

"Går det att göra ett akvarium av fisksoppan igen?"

Och svarar själv:

"Visst, men bara om lärare och rektor blir de roligaste yrken som finns igen. Kommunerna har haft sin chans, nu måste staten ta tillbaka pekpinnen."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla