Lärarnas Riksförbund skapar opinion mot omstridd dom

Det som engagerat såväl allmänheten som lärarkåren mest under veckan är domen i Gällivare tingsrätt som menar att en lärare som utsatts för våld och där eleven dömts för detta, inte ska få skadestånd med motiveringen att lärare ”ska ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma vid ett ingripande mot en elev, på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis”.

Publicerad Av

Att påstå att denna motivering har retat upp svenska folket är ingen överdrift.

Lärarnas Riksförbund, som inte företräder den utsatte läraren, har reagerat mycket kraftfullt och skapat opinion i frågan. Bland annat genom ett inslaglänk till annan webbplats i Rapport på onsdagskvällen.

Förbundsordförande Metta Fjelkner gick också ut i en debattartikel på SVT Debatt, "Lärare ska inte förväntas tåla att bli misshandlade på jobbet".

Och på torsdagsmorgonen medverkade förbundets andre vice ordförande, Anders Almgren, i ett samtal om våld i skolan med Sveriges Elevråds, Seco:s, ordförande Samir El-Sabini, i SVT Gomorron.

Han var också mycket kritisk och menade att det måste vara samma normer i skolan som i övriga samhället. Det är inte acceptabelt att lärare ska "tåla" våld.

Dessutom hade Metta Fjelkner även en debattartikel i Aftonbladet, "Lagen och tillämpningen måste ändraslänk till annan webbplats", där hon menar att regeringen måste agera. Hon deltog också i en chatt på Aftonbladets hemsida där många ville ställa frågor och diskutera den omstridda tinsgrättsdomen.

Senare under dagen gick också utbildningsminister Jan Björklund ut och kommenterade domen och stödde Lärarnas Riksförbunds krav på en granskning och han var inte heller främmande för en lagskärpning om det behövs.

Under torsdagen fanns det dock de som menade att domen i Gällivare är felaktig och därmed betydelseslös. Men sedan kom beskedet att läraren skulle få hjälp att överklaga domen av Lärarförbundet. Det välkomnas.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla