Stöd för tvångsförvaltning av skolor

Bland annat Expressens huvudledare på torsdagen gick under rubriken ”Stäng usla skolorlänk till annan webbplats” ut till starkt försvar.

Publicerad Av

Inledningen är värd att citera för den erkänsla den ger till Lärarnas opinionsarbete:

Om den svenskaskolan var lika bra som Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, är på att producera debattartiklar vore just debatten om den svenska skolkrisen borta.

Fjelkner brukar välja olika debattpartners för att nå större genomslag. I går föll valet på skol­entreprenören Peje Emilsson, den gamle PR-mannen som grundade Kreab och som också står bakom skolkedjan Kunskapsskolan.

Med all sin PR-erfarenhet inser Emilsson att i dessa Carema-tider gäller det att framstå som seriös skolentreprenör. Då handlar det också om att kräva fler regleringar för att möta uppenbara brister. Emilssons och Fjelkners krav i Dagens Industri om att staten måste gå in och tvångsförvalta de skolor som inte håller vissa uppställda minimikrav är dock värt att ta på största allvar.”

Expressen instämmer i att kommuner borde stänga skolor som inte håller måttet.

”I teorin borde det fria skolvalet redan ha sänkt ett antal skolor. Välinformerade föräldrar och elever ska ju välja bort de skolor som förtjänar att väljas bort. Men på många orter är valmöjligheterna begränsade och närheten till skolan är också något som avgör skolvalet.”

Man skriver bland annat:

”Staten har tagit ett fastare grepp om lärarutbildningen för att göra miniminivån mer likvärdig. Vi har numera den ordningen att dåliga högskolor mister rätten att utbilda lärare. Men en katastrofal grundskola får behålla sin examinationsrätt. Så kan det inte fortsätta.

Staten måste alltså införa ett motsvarande sanktionssystem när det gäller grundskolan och gymnasiet. Att som Emilsson och Fjelkner föreslår redan nu sätta landets 50 sämst presterande skolor under tvångsförvaltning är dock väl drastiskt. Först gäller det definiera ett rättvisande kvalitetsmått.

Men det vore å andra sidan inte fel om staten kunde statuera något exempel; staten har ju redan i dag möjligheten att ingripa med en form av tvångsförvaltning.”

Och vi kan inte annat än hålla med den kloka ledarskribenten som avslutar:

”Skoldebatten är ofta absurd. På riksnivå tävlar partierna med varandra om att tillmäta riksdagsbeslut avgörande betydelse för kvaliteten trots att det saknas riksdagsmajoritet för att förstatliga ansvaret för skolan. Men mer av statlig kvalitetskontroll och sanktioner borde inte vara kontroversiellt.”

På torsdagsmorgonen möttes Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, och Maria Stockhas som är ordförande i SKL:s utbildningsberedning i TV4 Nyhetsmorgon.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla