Bra koll på lärarnas syn

Förra helgen var det Miljöpartiets tur att ha kongress. En intressant kongress för ett parti som tydligt säger att de vill bli lärarnas parti.

Inbjudna till kongressen var företrädare för både Lärarnas Riksförbund, LR, och Lärarförbundet, Lf. För Lärarnas del var det Sten Hagberg som talade till kongressdelegaterna. Han är ledamot i Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelse och arbetsutskott.

Han underströk att det är tydligt att Miljöpartiet har bra koll på lärarnas syn i många skolfrågor. Och Sten Hagberg var både mycket positiv inför Miljöpartiets starka skol- och lärarintresse, samtidigt som han var tydlig med Lärarnas Riksförbunds hållning i bland annat frågan om statens ansvar för skolan.
Där har Miljöpartiets ledning en liten resa att göra innan man kan landa närmare gräsrötternas syn på att mer statligt styrd skola vore bra för likvärdigheten och kvalitén i skolan.

Lärarnas känner också ett starkt stöd från Miljöpartiet i kampen för att höja läraryrkets status, genom bland annat höjda löner och förbättrade arbetsvillkor. Tydligt är att det finns en stor översenstämmelse mellan Miljöpartiets skolpolitiska program och Lärarnas Riksförbunds syn.

Sten Hagberg exemplifierade:

”En regelbunden och högkvalitativ fortbildning, och ett fungerande system för introduktionsplatser för nya lärare, är andra angelägna frågor som vi också, samstämmigt, lyfter fram.”

Han påpekade att förbundet just nu befinner sig mitt uppe i en avtalsrörelse - på den kommunala sidan, men också med nästan alla privata skolhuvudmän.

”Allt löses inte på en gång, men vi behöver nu mer än någonsin ett tydligt trendbrott vad gäller lärarlöner, och vi behöver ett nytt system som säkerställer fredad tid för lärares för- och efterarbete, för att kunna ge en undervisning med hög kvalitet.

Att vända färdriktningen, att åter höja läraryrkets status, är naturligtvis inget som görs i en handvändning.  Och vi menar, att i ett något längre perspektiv, behövs ett nytt, modernt, statligt huvudmannaskap för skolan. Detta behövs både för att kunna göra något radikalt åt lärarstatus och lärarlöner, och för att bryta den ökande segregationen och ojämlikheten i svensk skola idag.

I ett sådant nytt, modernt, statligt huvudmannaskap för skolan, måste det samtidigt finnas plats för fristående skolor, men med begränsade möjligheter vad gäller vinstuttag.”

I den uppmärksammade friskolefrågan förklarade Sten Hagberg att Lärarnas Riksförbund menar att möjligheten att ta ut vinst kraftigt ska begränsas, och att eventuellt överskott ska återinvesteras i verksamheten och därmed komma elever och lärare till del.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla