Kraven ökar och resurserna minskar

Denna gång hittar vi den i Norrtelje Tidning, "Kraven på oss har blivit orimligalänk till annan webbplats". Där skrev hela 39 lärare "som brinner för sitt yrke" under en gemensam text där de formulerade sina åsikter om läget i skolan och de ökande kraven på lärarkåren.

Läs bara början och det finns inte mycket att be om. Här säger företrädare för en pressad yrkeskår ifrån:

"Det skrivs mycket om oss lärare i tidningarna, vår yrkesroll, våra löner, vårt ansvar för alla resultat och för att inte tala om våra fantastiska lov (som vi jobbar in under året). Det finns många som tycker till om skolan och läraryrket, framförallt politiker. Vi undrar hur många utav er med åsikter om skolan, som verkligen vet hur det är att vara lärare eller vet vad vi egentligen gör?"

De fortsätter sedan: "Vi lärare har i dag krav på oss från kommun och regering att vi ska höja resultaten för eleverna, samtidigt som resurserna blir allt mindre och den administrativa bördan allt större."

Och givetvis har dessa lärare så rätt när de skriver:

"Det är dags att fler lärare skriver och talar i medierna om vår arbetssituation för att ge en rättvisare beskrivning av våra arbetsuppgifter istället för att andra människor yttrar sig om vår verklighet."