Dags att satsa på lärarna i grundskola och gymnasium

31 623 namnunderskrifter från lärarkollegor runt om i landet gavs idag till Sveriges Kommuner och Landsting på deras kansli på Söder i Stockholm. Namnunderskrifterna är en del av uppropet för att höja lärarnas löner och Lärarnas Riksförbund stödjer givetvis initiativet.

Publicerad Av

Uppropet började som ett lokalt initiativ från lärarna i Malmö. Snabbt spred det sig dock över hela landet. Det visade också på kraften i lärarkåren och på den starka förväntan på satsningar på grundskolans och gymnasiets lärare. Det är dags att påminna sig om vad som står på sajten Löneuppropetlänk till annan webbplats:

"Under en längre period har media lyft fram bilden av oss ämneslärare som missnöjda med vår lön. Med detta upprop vill vi visa er, ansvariga politiker i Malmö stad, vilka vi är och hur många vi är!"

De fortsätter:

"Det finns många välutbildade ämneslärare på Malmös skolor. Vi har fil. kand.- eller fil. mag.- examen och ofta kompletterar vi med fler utbildningar än bara den ämnesrelaterade lärarutbildningen. Glöm heller inte bort att vi år efter år berikas utav den erfarenhet som hundratals möten med elever ger oss. Vi har mycket att ge, frågan vi vill ställa er, ansvariga politiker i Malmö stad, är om ni är beredda att betala för det? Jämför man med andra yrken som har likvärdig utbilding och likvärdigt ansvar ligger vi avsevärt lägre i lön. Hur vågar ni, ansvariga politiker i Malmö stad, spela ett så högt spel där ni pressar lärare så hårt att vi snart varken vill eller orkar mer? Förstår ni inte att det finns en överhängande risk att ämneslärare som inte lönemässigt ligger på rätt nivå även anpassar sin ambitionsnivå därefter? Vi är inte ansvariga för denna utveckling, det är ni som är det! Vi ger av oss själva varje dag, men det syns verkligen inte i vårt lönekuvert. Kan man då förvänta sig att vår motivation ska ligga på topp om lönenivån hos en lärare med upp till 10 års erfarenhet är densamma som en nyanställd glassbilsförsäljares (cirka 25000 kr/månad).

Vi ämneslärare lägger grunden för ett samhälles utveckling. Vi utbildar framtidens medborgare, oavsett vilken yrkeskategori de kommer att tillhöra. Alla barn, även era, går i skolan och alla barn förtjänar den bästa utbildning som de kan få. Tycker ni att ni ger Malmös barn och ungdomar den möjligheten genom att skapa en lärarkår som är gravt underbetald?"

På måndagsmorgonen var Philip Dante och Lars-Göran Hultberg med i TV4 Nyhetsmorgon och talade om behovet av att satsa på lärarna i grund- och gymnasieskolan. Bloggen har skrivit om det här.

Då sa man också:

"Vi lämnar in namnunderskrifterna för att visa SKL vilket enormt missnöje det finns hos lärarkåren över den lönesituation vi har".

Genom detta upprop som gett avtryck i skoldebatten och förhoppningsvis också påverkar SKL, och de kommuanla skolhuvudmännen, har fokus satts på grundskolans och gymnasiets lärare. Nu är det uppenbart för alla och envar att det är dags att satsa på lärarna i grundskola och gymnasieskola.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla