Lärarlöner och nya betyg i debatt

Idag överlämnas namnlistorna till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Lyssna på samtalet i Nyhetsmorgon, "Över 30 000 underskrifter till stöd för lärares villkor".

Publicerad Av

Hör på bland annat detta från Philip Dante:

"Förhoppningsvis kommer riksdagspartier tänka om i sitt beslut om vem som ska ha ansvar för den svenska skolan. Frågan är om Sveriges Kommuner och Landsting har lyckats med sitt uppdrag när vi har en situation som aldrig varit sämre än i dag, och de har haft tjugo år på sig att göra något vettigt av de uppdrag de har fått."

Klokt sagt av en lärare mitt ute i verkligheten.

Nästan samtidigt kunde vi i P1-Morgon höra ett samtal om problemen med nya skolbetygenlänk till annan webbplats. Där deltog Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner och utbildningsminister Jan Björklund och de diskuterade problemen vid införandet av den nya betygsskalan.

Lärarna har fått för lite tid till samtal i ämnesgrupper och för lite genomgångar, menade Fjelkner. Men Björklund framhärdade i att han kände sig trygg i att den satsning som gjorts varit mycket omfattande.

Även om han förstod lärarnas oro och nog ändå delade Lärarnas Riksförbunds syn på att lärare behöver mer tid och genomgångar i ämnesgrupperingar. Men det ansvaret ligger på arbetsgivarna underströk han. Några nya pengar från stat eller regeringen gavs inte i utsikt.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla