“Gör Sverige till en världsledande utbildningsnation”

McKinsey har lagt fram flera rapporter om skola och vad som gör vissa skolsystem framgångsrika. Alla kan de sammanfattas ungefär med: låt lärarna göra sitt jobb med självständighet och respekt från omgivningen och låt rektorerna leda verksamheten skolan, så presterar man väl. Satsa på båda yrkesgrupperna för att öka deras attraktivitet.

Publicerad Av

I den nya "tillväxtrapporten" om Sverige finns det särskilt ett avsnitt som intresserar oss. Det är den fjärde punkten, eller rekommendationen, i rapporten. Och den lyder; "Gör Sverige till en världsledande utbildningsnation".

McKinseys tidigare skolrapporter har bland annat visat att det viktigaste åtgärdsområdet för att vända trenden av sjunkande skolresultat är att höja kompetensen hos lärare och skolledare, till exempel genom handledningsprogram för lärare och genom att väsentligt öka yrkets attraktivitet.

Och nu skriver man:

”Det är bra att höjd kvalitet i skolan nu är en högt prioriterad fråga i debatten. McKinseys tidigare rapport om den svenska skolan visar att nyckeln är att höja kompetensen hos lärare och skolledare” säger Martin Hjerpe, från McKinsey i ett pressmeddelande.
Alla de fem punkterna, eller rekommendationerna, i McKinseys Sverigerapport är:

  1. Höj produktiviteten väsentligt inom offentlig sektor.
  2. Höj tillväxten inom lokala tjänster genom en andra våg av om- och avregleringar.
  3. Upprätthåll den världsledande tillväxten inom den internationella sektorn genom ökad innovationsproduktivitet.
  4. Gör Sverige till en världsledande utbildningsnation.
  5. Öka andelen av befolkningen som arbetar.

Om man tänker efter ligger den fjärde punkten som grunden för att alla de andra punkterna ska kunna realiseras. Så skola och utbildningen är grunden för nationens utveckling och framtid.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla