Tungt inlägg mot att vinstintressen ska styra skolan

Det har varit Lärarnas Riksförbunds hållning och budskap under en längre tid. Förbundet är positivt till alternativen och mångfalden som möjliggörs med det fristående skolsystemet. Men kritiskt till att arbetsgivarna i friskolorna inte ger lärarna bättre löner och villkor. Och till att överskotten kan slussas utomlands eller gå till aktieägare istället för till elevers utbildning.

Publicerad Av

Vinsten i sig bör inte vara huvudskälet till att skolor ska drivas av privata krafter. Det måste finnas något mer. Det visar bland andra nationalekonomen Jonas Vlachos i en artikel i Ekonomisk Debatt nyligen som vi uppmärksammat här.

Det måste finnas ett engagemang för uppdraget. Och det ska inte bygga på att vinst ska plockas ut av riskkapitalbolag efter 3-5 år för att flytta vidare till andra högavkastande områden. Skolan är inget kasino där skattebetalarnas pengar och elevernas skolgång är insatsen.

Liberala Expressen skriver: "Det finns ett skäl till att frågan om vinst i välfärden är sådan politisk dynamit - nämligen att kritikerna har viktiga poänger. Synd att högern inte begriper det."

Anna Dahlberg konstaterar att näringslivet mobiliserat kraftfullt med böcker och artiklar för att vända debatten om vinster i välfärden. I idag presenterar exempelvis Timbro en bok av Bengt Westerberg, som ska handla om fördelarna med riskkapitalets medverkan inom omsorgen.

Hon lyfter också fram att politiska nyckelpersoner har köpts över för att bedriva lobbying "på den rödgröna planhalvan" och nämner särskilt Mona Sahlins tidigare medarbetare, Stefan Stern och Miljöpartiets företrädare Mikaela Valtersson.

Dahlberg påpekar klokt att "det som har utlöst den senaste paniken inom näringslivet är LO-kongressens beslut nyligen att verka för ett förbud mot vinster inom vård, skola och omsorg. Man behöver inte ha särskilt livlig fantasi för att föreställa sig att S-kongressen skulle kunna följa efter nästa år."

Nu liknas debatten vid striden om löntagarfonderna. Näringslivet känner sig hotade. Men Dahlberg avfärdar rationaliteten i den rädsla som tyckas finnas och påpekar:

"X;Det är inte svenska folket som håller på att bli socialister, utan Sverige som är extremt. I de flesta avseenden är Sverige alltjämt ett vänsterland med världens högsta marginalskatter. Men när det gäller avregleringar och vinstintressen inom offentligt finansierade verksamheter skiljer vi ut oss som ett extremt högerland.

Vid sidan av Sverige och Chile finns det inga länder i världen som tillåter skattefinansierade friskolor med fri vinstutdelning. Det anses till och med för höger för högern i Storbritannien och USA.

Sverige har förvandlats till en experimentverkstad för välfärdstjänster. Och utfallet har inte blivit det som dess upphovsmän drömde om. I stället för eldsjälar har vi fått riskkapitalbolag. Avknoppningarna blev i många fall miljonvinster i privata fickor. Skandalerna har avlöst varandra och numera betraktas det som en stor seger när socialstyrelsen kommer fram till att privat äldreomsorg inte är sämre än offentlig."

Dahlberg menar också att skolan lämpar sig minst för att drivas med vinstintresse.

"Skolan är speciell på flera sätt: Till att börja med rör det sig om myndighetsutövning. Skolor bedriver undervisning i linje med läroplanen och sätter betyg. Det är dessutom en plikt att gå i skolan och stora samhällsintressen står på spel när det gäller att fostra och utbilda morgondagens vuxna. Att byta från en undermålig skola är inte som att byta frisör. Det kan handla om förlorade skolår som aldrig går att ta igen."

Hon påpekar att i de nordiska grannländerna är motståndet mot vinstdrivna skolor kompakt över partigränserna. Och konstaterar: "Det block som hittar ett trovärdigt sätt att värna valfriheten utan vinstintressets baksidor sitter troligen på nyckeln till valsegern 2014."

Så sant så. Nu kan debatten fortsätta. Men inte som förut. Inte efter detta inlägg från det borgerliga företagarvänliga hjärtat i Expressen.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla