Björklund kräver att kommunerna höjer lärarlönerna

Dagens Industri länk till annan webbplatsuppmärksammade i tisdags att det råder akut brist på lärare inom de naturvetenskapliga ämnena. Högskolor runtom i landet ställer nu in sina utbildningar av lärare inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik.

Publicerad Av

Under rubriken "Kommunerna måste dra upp lärarnas löner" (artikeln tyvärr inte utlagd på nätet) kunde vi på onsdagen läsa att utbildningsminister tillika vice statsminister och folkpartiledaren Jan Björklund säger att han inte vill lägga sig i de pågående förhandlingarna om lärarnas löner. Men sedan konstaterar han:

"Det är inte den avtalsrörelse som pågår som avgör. Men långsiktigt måste anställningsvillkoren vara sådana att även personer med teknisk och naturvetenskaplig utbildning vill jobba i skolan."

Dagens Industris reporter frågar sedan om Björklund är beredd att skjuta till statliga medel för att höja lärarlönerna. Svaret tycks vara klart:

"Det är kommunernas uppgift att finansiera skolan. De har velat vara huvudmän för skolan, nu måste de visa att de klarar av det."

Utbildningsministern ser höjda lärarlöner som avgörande för att råda bot på lärarbristen som råder inom vissa ämnen. Frågan är dock om han kan undvika att gripa in om kommunerna inte tar sitt ansvar? Och samtidigt abdikerar kommunerna då från uppdraget för skolan.

Tidningen konstaterar att helst skulle Folkpartiets ledare vilja att skolan övergick till att bli statlig igen, men i den fråga har han inte den övriga regeringen med sig. Inte heller de övriga partierna i riksdagen, förutom Vänstern och Sverigedemokraterna.

Än så länge, är väl bäst att tillägga. Mycket händer i denna fråga där folket är inne på en helt annan syn när det gäller kraven på ökat statligt ansvar för skolan.

Och hur länge kan staten låta bli att gripa in om kommunerna och Sveriges Kommuner och Landsting misslyckas att satsa på lärarna? Kan regering och rikspolitiker tolerera att lokala politiker äventyrar landets konkurrenkraft och såväl utbildnings- som bildningsnivå? När nås gränsen? Det kan vara snart.

Att låta kommunerna ansvara för skolan samtidigt som en organisation som SKL bara hänvisar till att det" inte går" att inskränka det kommunala självstyret när det gäller att få kommuner att förbinda sig att satsa på lärarnas löner och arbetsvillkor, är inte särskilt realistiskt i det långa loppet. Någonstans tar folkets och nationens tålamod slut.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla