Lärarnas Riksförbund lyfter skolans utmaningar i Almedalen

Förbundets budskap är fokuserat på följande:
Svensk skola står inför tre — nära sammanlänkade — utmaningar.

Sjunkande kunskapsresultat
Svenska elevers sjunkande kunskapsresultat är ett hot mot den enskildes möjligheter att klara sig på morgondagens arbetsmarknad, men också ett hot mot svensk ekonomi, eftersom vi är beroende av att kunna konkurrera med kunskap - inte låga löner.

Bristen på likvärdighet
Bristen på likvärdighet gör att elever i olika kommuner och med olika bakgrunder får helt olika förutsättningar att klara av kunskapsmålen.

De dåliga villkoren
De låga lönerna, den otydliga styrningen och de dåliga villkoren gör att läraryrkets status har sjunkit så lågt att det finns stor risk för utbredd lärarbrist - och framför allt att de bästa och mest motiverade väljer andra utbildningar och yrken.

Gå in på LR:s Google-kartalänk till annan webbplats i Almedalen. Här ser du var Lärarnas Riksförbund finns under Almedalsveckan. Du kan också följa oss på hemsidan där vi kommer att berätta om vad som händer och vad som kan var intressant för skolans och lärarnas del i Almedalen.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla