Stöd för kraven på skolstart från sex års ålder

I en debattartikel i DN i dag, ”Moderater och lärare vill ha tioårig skolpliktlänk till annan webbplats”, menar de tillsammans med Lärarförbundet, Lf, att grundskolan bör förlängas. Alltså att skolplikten bör gälla från sex års ålder och att att en obligatorisk förskoleklass är en viktig komponent för att ge alla barn större möjligheter att lyckas i skolan.

Publicerad Av

Frågan är om de verkligen vill förlänga grundskolan eller om de nöjer sig med att bara bekräfta den situation som råder dag, alltså att 96 procent av alla barn går i sexårsverksamhet. Vi hoppas det förstnämnda. För dagens förskoleklass är något annat än en tioårig grundskola.

Redan hösten 2010 satte Lärarnas Riksförbund ner foten och argumenterade för att den ordinarie skolan ska starta tidigare. I en debattartikel i Göteborgs-Posten, ”Satsa på skolstart från sex års ålder” argumenteras för en förlängning av den obligatoriska grundskolan med ett år.

Det var Lärarnas Riksförbunds reaktion på ett betänkande som lagts fram från utredningen om flexibel skolstart. Förbundets ordförande Metta Fjelkner menade att:

"Tid, kraft och resurser bör i stället satsas på att ge varje elev god undervisning av behöriga lärare, tidigare än vad som är fallet i dag. Vi kan också behöva mindre grupper i lågstadiet. Varför inte satsa på att varje dag ge möjlighet för lärare i lågstadiet att ha halvklass med läsutveckling för att kunna hjälpa barnen och eleverna bättre? Den andra halvklassen kan med fördel ägnas åt mer socialt arbete utanför den garanterade undervisningstiden.
Men viktigast är att barnen och eleverna tidigt får möta fler riktiga lågstadielärare som vet hur man lär ut och hjälper eleverna rätt."

Även i den uppmärksammade boken Grundskolan 50 år - från folkskola till folkets skola tidigare i år skrev Metta Fjelkner att förbundet vill se en tioårig grundskola. Kravet fördes också fram i hennes öppningstal vid förbundets kongress 3 maj i år.

Och nu har alltså såväl Moderaterna som Lf följt efter. Det välkomnas! Nu återstår att en reform med tidigare skolstart just blir det - en verklig kunskapreform - och inte bara en kosmetisk åtgärd.

Med en tioårig grundskola ska de barn och elever som har särskilt stort behov av stöd kunna få bästa möjliga hjälp och undervisning för att säkra en tidigare kunskapsinlärning och att grunden läggs för höjda resultat längre fram i skolan.

Det är bland annat detta som Lärarnas Riksförbunds seminarium i Almedalen tar upp nu på tisdag. I "Grundskolan 50 år senare - vart tog kunskapen vägen?" diskuteras och debatteras vad som hänt under grundskolans fem första årtionden.

Hur är synen på kunskap egentligen? Hur påverkar skolans styrning och huvudmannaskap elevernas chans att ta till sig kunskapen? Hur skapar vi en skola i världsklass?

Bland de många namnkunniga medverkande finns ovannämnde moderaten Tomas Tobé, men också Socialdemokraternas talesperson i skolfrågor Ibrahim Baylan, samt LO:s nye ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla