Mobbning en ständigt aktuell fråga

Mobbningen är på tapeten igen. Det är tråkigt, men nödvändigt att det uppmärksammas och diskuteras.

Publicerad Av

I TV4 Nyhetsmorgonlänk till annan webbplats kunde vi i morse höra att en undersökning från organisationen Friendslänk till annan webbplats visar att var tredje mellanstadieelev känt sig mobbad under det senaste året. Den vanligaste orsaken till kränkningarna är sport, kläder, musik och intressen. Också en av fem grundskoleelever i klasserna 6-9 uppger att de har utsatts för kränkningar under det senaste året.

Skolorna jobbar med olika metoder för att motverka mobbning och en av dem är så kallad medling. Det innebär att alla i en konflikt ska bli sedda och få chansen att mötas och att även unga ska ha rätt att få äga sina konflikter med stöd av vuxna som är utbildade medlare i skolan, säger medlarutbildaren Tamara Maskovich till TV4.

Enligt skolkurator Hanna Abrahamsson kan medling användas i många olika situationer och hon menar att medling är en bra metod där man möter barnen respektfullt.

”Det är inte lika mycket uppdelat i förövare och offer. Det är inte en repressiv rättvisa utan det är en reparativ rättvisa”, säger Hanna Abrahamsson till TV4.

Tidigare har Skolverket gjort en kritisk genomgång av flera program som ska hantera mobbning där samtliga fick ganska allvarlig kritik. Kritiken gällde även att det inte finns någon vetenskaplig utvärdering över om de fungerar eller inte.

Varför är då medling bättre än andra metoder? Resultaten får väl tala och vi får återkomma om det. Alla insatser som gör skillnad är bra.

Utbildningsminister Jan Björklund riktar nu skarp kritik mot de svenska skolorna för deras bristande antimobbningsarbete.

– Skolväsendet måste bli bättre både på att upptäcka och att förebygga mobbning. Och det är ett vuxenansvar att se till att prata om mobbning med barnen samt vidta åtgärder, säger utbildningsminister Jan Björklund till TV4 Nyheterna.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla