Satsa på hardcore-kunskaper för att få kreativitet

Texten, som getts rubriken "Kanonmat för kapitalismenlänk till annan webbplats", ger en dyster, men samtidigt nyktert saklig bild av svenskt skolväsende och synen på elevernas kunskapsinhämtning. Detta utifrån Nilssons egna erfarenheter som vikarierande gymnasielärare.

Publicerad Av

Hon ser den svenska skolans största brist vara oförmågan att överföra och värdera kunskap. Onekligen omskakande kritik. Flera exempel ges på hur dagens elever "blivit det som kritiskt tänkande ska råda bot på – lättmanipulerade".

Vi citerar:

"Kritiskt tänkande, kreativitet och entreprenöriellt lärande är modeord inom pedagogiken, i inledningen av den gällande läroplanen står: ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Det låter bra, men fungerar det?

Kunskapsförfall, charlataner med vinstintressen, marknadsanpassning där studenter kallas kunder och skolors namn varumärken, coachifiering, misslyckad experimentell pedagogik, dåliga löner och onödig administration som gett läraryrket låg status; skolan har många problem men man kan samla dem under en diagnos: skolan har avintellektualiserats och det finns en misstro mot det som måste vara varje god utbildnings motor – kunskap."

Det mest intrerssata i artikeln är det tydliga försvaret för hårda kunskaper som ett sätt att stoppa byggandet av det nya klassamhället. Oförväget avslutar Nilsson sin text med följande:

"Kritiskt tänkande utan kunskaper är i bästa fall meningslöst och i värsta fall farligt. Vi måste börja intressera oss för hästen och påintellektualisera skolan igen.

Varje gång man argumenterar för kunskap så invänder några att det är mossigt och nu är det framtid och marknadsanpassning som gäller. Men medan teknologi och entreprenöriellt lärande blir omodernt snabbt, blir  riktigt god läsförståelse det aldrig.

Kunskapen bör ges med god vilja och som en frikostig gåva till alla individer i varje uppväxande generation. Att se utbildning som en arena för kortsiktiga, politiska och kapitalistiska styrmedel är egocentriskt.

Det fria samhällets attityd borde vara: varsågod unga människa, ta all vår kunskap och låt oss se vad du kan göra av den!

Fokus ska ligga på att överföra hardcore-kunskaper, inte på att begära kreativitet – så låter vi hästen dra oss mot en bättre skola."

Onekligen tänkvärt.

* Efter Jenys inlägg har jag också ändrat rubriken från inlägg från "Satsa på hardcore-kunskaper" istället för kreativitet till "Satsa på hardcore-kunskaper för att få kreativitet".
Håller med om att det är bättre.

tivitet.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla