Skolans stödtrupper

Idag puffar vi gärna för Maj-Louise Nordlunds insändarelänk till annan webbplats som kan läsas på helahälsingland.se och som tar upp en intressant aspekt av det lärarfackliga arbetet.

Publicerad Av

Maj-Louise är pensionerad lärare och skattebetalare och hör till skolans - och lärarnas - stödtrupper. Hon skriver om:

"det trendbrott som skedde i skoldebatten i samband med avtals- och lönerörelserna under slutet av 60- och början av 70-talet. En politisering ägde rum och lärarna fick en negativ löneutveckling även i kommande löneförhandlingar. Detta medförde att svenska lärare hamnade allt längre ned i löneligan jämfört med många andra länders lärare."

Insändaren understryker behovet av "ett tydligt lärar- och kunskapsperspektiv" i det fackliga arbetet.

Och Maj-Louise har också ett klart svar till "den politiker som undrade varför jag engagerade mig i skolfrågor, 'du är ju pensionerad …'

Men skolan kommer alltid att vara viktig för mig så länge jag lever!"

Det är personer som Maj-Louise Nordlund som är avgörande för att svenska skolan ska kunna återfå den ställning den måste få för att vi ska klara framtidens utmaningar.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla