Svikande stöd för demokrati kopplas till skolans avreglering

I undersökningen "Rösträtt till salu. Det nya hotet mot demokratin.länk till annan webbplats" visar det sig att var femte svensk mellan 18 och 29 år kan tänka sig att sälja sin röst och var fjärde tycker inte det är så viktigt att få leva i en demokrati. Nästan var tredje tycker det vore bra eller mycket bra om Sverige styrdes av en stark ledare istället för demokrati.

Publicerad Av

Forskarna säger att detta är en helt ny trend som inte kunnat ses tidigare.

"Omgörningen av skolan är den enskilt viktigaste orsaken till attitydförändringarna", säger forskaren Staffan I. Lindberg, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som tillsammans med kollegan Richard Svensson gjort den svenska delen av World Value Survey*, som mäter folks värderingar i en lång rad länder.

Man har sökt förklaringar till attitydförändringarna i sådant som den rådande ekonomiska krisen, invandring från icke-demokratiska länder eller att det skulle handla om ansvarslös ungdomlig radikalism. När forskarna stämde av dessa och andra andra parametrar och jämförde med andra länder fann de istället att det svikande stödet för demokrati starkast var kopplat till skolans avreglering de senaste decennierna.

Alltså kommunaliseringen i slutet av 80-talet, den följande friskolereformen och det fria skolvalet, har gjort att den svenska skolan idag är världens mest avreglerade. Samtidigt har utvecklingen lett till en förändring av grundläggande principer för skolan, menar forskarna.

"Principen om allas rätt till likvärdig och högklassig utbildning vägledde reformerna av skolväsendet från 40-talet och framåt", säger Staffan I. Lindberg.

"Denna har idag ersatts av en marknadsprincip som utgår ifrån att vissa barn och unga måste få sämre utbildning än andra. Vi är inte längre alla lika mycket värda. Det är det budskap som systemet politikerna skapat förmedlar."

Givetvis är inte forskarnas skarpa slutsatser okommenterade. Idag kritiseras de från Svenska Dagbladets ledarblogg. Där menar Sanna Rayman i inlägget "Göteborgare tog av forskarhattenlänk till annan webbplats" att undersökningen är oseriös.

Vi hoppas att debatten fortsätter och att fler läser undersökningen från Göteborgs universitet.

* World Survey är världsomspännande värderingsundersökningar som genomförs av olika universitet runtom i världen sedan 90-talet.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla