Stöd för att lärarnas löner måste höjas

Hakula skriver bland annat:
"Internationell forskning visar att få faktorer påverkar i lika hög grad hur väl en elev lyckas med sina studier som läraren längst fram i klassrummet. En inspirerande lärare kan förvandla det tristaste av ämne till någonting spännande; vi är många före detta skolelever som kan vittna om hur duktiga lärare har lyckats intressera oss för ämnen som från början verkade torra och tråkiga.

Publicerad Av

Trots det att lärarkåren spelar en stor roll för studieresultaten och för hur dagens elever formas till samhällsmedborgare har yrkets status och rykte under lång tid sjunkit. Med ett lågt söktryck till landets lärarutbildningar och statistik som visar att 4 av 10 lärare funderar på att lämna yrket står Sverige inför en stundande lärarbrist. Någonting måste göras, och det nu, om vi vill att kommande generationer skall undervisas av kompetenta lärare."

I artikeln presenteras tre konkreta förslag för hur läraryrkets attraktionskraft återigen skulle kunna höjas.

  1. Lagstifta om lärartäthet
  2. Satsa på lärarassistenter
  3. Skapa ekonomiskt utrymme för högre lön

Och även avslutningen kan applåderas:

"Skall svenska elevers skolresultat åter nå internationell toppnivå krävs det att nedprioriteringarna av läraryrket får ett slut. Genom att våga investera i lärarna investerar vi också i framtiden. Det måste få kosta; allt annat är ett svek mot dagens och kommande generationers unga."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla