Stöd för lärarna

Under veckan har det funnits många artiklar ute till stöd för grundskolans och gymnasieskolans lärare.

En av de mer intressanta - och som också kopplas till den pågående läxhjälpsdebatten - är en debattartikel av journalisten Margret Atladottir. Den publicerades lämpligt nog under Skolans dag på SVT Debatt.

Under rubriken "RUT-avdrag för läxhjälp är ett hån mot Sveriges lärare" kan vi läsa att: 

"En bra lärare öppnar dörrar och förändrar liv. Därför måste regeringen lägga mer kraft på att höja lärarnas löner och status. I stället föreslås nu RUT-avdrag för läxhjälp. Som symbolhandling är det ett slag mot hela lärarkåren."

Atladottir hyllar den enskilde läraren som kan betyda så mycket för den enskilde eleven. Hon skriver vidare:

"Allt vi prioriterar och tar upp till debatt angående skolan är livsviktigt just nu. Barnen och ungdomarna hänger nämligen med, de lyssnar. Glöm inte det. De uppfattar vilka signaler samhället sänder ut – och en stor grupp av dem upplever sig alltså redan dömda på förhand.

Skolan måste vara likvärdig för alla, oavsett stadsdel, glesbygd eller tätort.
Dina lärare, dina barns eller barnbarns lärare har Sveriges viktigaste yrke. Utan skickliga lärare, i alla ämnen, under hela skoldagen och för alla barn, kan vi inte utveckla vårt samhälle till något bättre."

Hon avslutar:

"Allt hänger ihop. Att många lämnar skolan utan fullständiga betyg går hand i hand med att läraryrkets status bara sjunker. Frågan är när politikerna ska ha stake nog att ta tag i det här? Sveriges tillväxt är ju på väg åt helvete med de elevresultat vi har framför oss. Lärare vittnar om att de inte får tillräckligt svängrum, att lönerna måste höjas och att resurserna till skolan överlag är alldeles för små. Kommunerna konstaterar själva att det kommer att saknas över 40 000 lärare om mindre än åtta år."

I dag firas Skolans dag. I USA heter den Teachers’ Day. Det är lärarna som borde stå i centrum i dag när vi pratar om skolan. Det är lärarna som borde få tårta, blommor, uppskattning och uppmuntran en dag som denna. Det är lärare som avgör Sveriges framtid. De avgjorde i alla fall min."

Om ansvariga tjänstemän och och politiker i SKL läser de många texter, artiklar och vittnesmål av detta slag som finns på många håll, så skulle förståelsen av varför det krävs en satsning på lärarna kanske vara större ...


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla