Utredning av vinst i välfärd och skola

Till slut blev detta alltså en för het politisk fråga för att kunna undvika att tillsätta en utredning.

Publicerad Av

Vi passar på att läsa Gunnar Wetterbergs kloka ord i en krönika i Expressen tidigare i år, ”Inbyggda problem med vinst i välfärdlänk till annan webbplats”. Wetterberg är i dag Saco:s samhällspolitiske chef.
Han konstaterar att avkastningskraven i skolan och vården är ett problem, men menar att kommunala näringsförbud är fel väg.

”Debatten borde befrias från dagens ideologiska övertoner. ’Jag bryr mig inte om katten är grå eller vit, bara den fångar möss,’ sade en gång Deng Hsiao-ping. Hur påverkar avkastningskraven möjligheten att få bra skola, vård och omsorg?

Wettterberg konstaterar särskilt att:

”Avkastningskravet utlöser beteenden som strider mot syftet med skolan.

På kort sikt kan det mycket väl leda till ökad effektivitet, men när de lätta rationaliseringarna är gjorda och även andra skolor har lärt sig av dem, då justeras pengen rimligtvis nedåt - men avkastningskravet står kvar.

Om man ska undvika detta måste man reglera mer och mer, tills regelverken hotar kreativitet och utveckling.

Det knepigaste är att problemen inte stannar i de vinstdrivande företagen. Deras närvaro påverkar hela systemets och alla skolors sätt att fungera.

En betydande del av skolpengen verkar gå till marknadsföring, vilket knappast kan ha varit meningen.

Betygsinflationen har antagligen med konkurrensen att göra.

Men för- och nackdelar måste vägas mot varandra efter en gedigen utvärdering, inte på grund av anekdoter och löst tyckande. Den utvärderingen är det hög tid att göra.”

Kanske är den på väg nu.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla