Hur ska lärarnas löner höjas?

Lärarstudenternas, LR Studs, ordförande Freddy Grip, skriver om det hårt kritiserade läraravtalet som han ändå röstade ja till. I debattinlägget förklarar han varför han röstade ja och han menar att medlarna underkände helt SKL som arbetsgivare och förhandlingspart. Han vill också se ett förändrat huvudmannaskap där staten tar över från kommunerna.

Publicerad Av

"Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening sa ja till medlarnas hemställan. Vi gjorde det trots att avtalet har brister och inte är tillräckligt för att höja söktrycket till lärarutbildningen. Vi gjorde det för att alternativet var än hemskare. Vi gjorde det trots att det var ett svårt beslut att ta."

Han avslutar med att understryka att lärarna behöver en annan arbetsgivare på sikt:

"Lärarna är i behov av en stor uppvärdering både vad gäller lön och villkor. 10 000 mer är fortfarande ett krav, en ordentlig översyn och regleringen av lärares arbetstid är fortfarande en nödvändighet. Ska vi få till det så måste vi byta arbetsgivare.

Det är inte nu läge att kräva avgång för fackföreningarnas ledning. Det är nu dags att kräva ett förändrat huvudmannaskap och förstatliga den kommunala skolan."

På samma debattsajt skriver också läraren Johan Blomberg om att med färre platser på lärarutbildningarna kan man få upp lärarlönerna. Han skriver bland annat:

"Lärarnas avtalsrörelse har varit en kamp mellan en högljudd fackpart och en osynlig motpart. Tyvärr har facken kämpat förgäves, de har inte insett att avtalsrörelser inte avgörs av ädla tankar och logiska resonemang, utan av den kraft parterna har att skada motpartens intressen. I det här fallet handlar det om kommunernas ekonomi och deras möjligheter att fullgöra sitt uppdrag från staten att erbjuda utbildning till landets ungdomar."

Slutligen vill vi tipsa om ett utmärk blogginlägg som läsarna förhoppningsvis redan hittat till, nämligen Fakta och fördom på Magnus Blixts blogg Välkommen till verkligheten. I blogginlägget som särskilt lyfter arbetstidsfrågan understryks att lärare måste bli aktivare för att hävda sina rättigheter gentemot arbetsgivarna. Det möjliggör också att facket kan komma till hjälp.

Och Blixt avslutar sitt inlägg med att beskriva hur han hoppas att man ska kunna gå vidare efter det läraravtal som nu slutits :

"Jag hoppas verkligen vi alla använder kraften i vår frustration på ett konstruktivt sättlänk till annan webbplats – i det lilla och i det stora! Ser framför mig hur bara en del av den strejkvilja som finns omsätts i att man faktiskt säger ifrån och på allvar prioriterar bort de uppgifter vilka man som professionella lärarelänk till annan webbplats bedömer ger mindre chanser till kunskapstillväxt än andra uppgifter."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla