Alla har ansvar för att bygga förtroendet för skolan och lärarna

Så är det också för den svenska skolan. Tankarna väcks av en signerad ledartext i Dagens Nyheter idag. Den skol- och utbildningsintresserade Johannes Åman skriver under rubriken ”Finska undret: Skola byggd på förtroendelänk till annan webbplats” om en del av hemligheten med finska skolans framgångar när det gäller kunskapsresultaten och med skolans och lärarnas status i samhället.

Publicerad Av

Johannes Åman påpekar att:
Det från svensk horisont mest annor­lunda med Finland är ändå just det Pasi Sahlberg pekade på: förtroendet. I svensk skoldebatt är konfliktnivån hög. Gemensamt för alla som diskuterar den är egentligen bara missnöjet, övertygelsen att något i grunden är fel.”

Men tänk om något i grunden är fel, vill man då viska i Åmans öra. Det är frågan om skolan styrs på bästa sätt och med kunskapsuppdraget i fokus, för eleverna skull?

Han fortsätter:
”Självklart är det inte fel att debattera skolan. Den självkritiska fråga vi borde ställa oss i Sverige är ändå om inte kritiken av skolan alltför ofta gått över respektlöshetens gräns. Den har underminerat lärarnas ställning och därmed sannolikt bidragit till flykten från yrket.”

Slutsatsen som måste dras av detta är att det är allas ansvar att åter höja läraryrket för att kunna höja eleverna och även oss själva som en kunskapsnation och ett land med en bildningstradition. Dels genom höjda löner, så att yrket kommer i alla fall i jämnhöjd med andra jämförbara yrken, men också med bättre arbetsvillkor. Och då krävs det att arbetsgivarna samtidigt gör läraryrket till det attraktiva yrke det är, men än mer borde vara.

Johannes Åman avslutar sin ledartext:
”I Finland står studenter med toppresultat på kö för att bli lärare. Inte för att yrket är välbetalt i förhållande till andra de skulle kunna välja. Lönen är medelmåttig. Förklaringen får i stället sökas i känslan av mening. Studenterna vet att uppgiften är viktig – och att de har föräldrars och politikers uppbackning.”

Slutligen ska vi påminna om en annan bra sentens. ”Respekt får man inte, det förtjänar man.”

Lärarna i grundskolan och gymnasiet kan man tycka har förtjänat sin respekt med råge. Men de behöver allas stöd och även föräldrars och allmänhetens bekräftelse. Alla har vi ansvar för att bygga förtroendet för skolan och lärarna.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla