Nu ska lärarlönerna höjas – leverans krävs

Häromdagen kunde vi läsa en insändare i Dagens Nyheter med rubriken "Förslag som kan höja lärarlönerna" från Jim Walch, pensionerad lärarutbildare i Sollentuna.

Publicerad Av

Walch ger två koncisa förslag: "1. Låt staten gripa in genom att skriva av lärarnas studieskulder, exempelvis med 10 procent per yrkesverksamt år. Detta skulle även befrämja rekrytering till lärarutbildningarna. (Flera kommuner har använt detta system för att rekrytera.)
2. Återgå till det gamla. Fram till 1970-talet sattes riksdagsmännens löner efter adjunkternas. Om man återinför detta system skulle man se en snabb löneutveckling för lärarna."

Och även om man talar väl om lärarna från ansvarigt politiskt håll så krävs det alltså att det kommer leverans efter de vackra orden. Förra veckan berömde Lärarnas Riksförbund att den politiska majoriteten i Stockholm gick ut och förband sig att satsa på lärarna, precis som avtalet angav.  

Men redan idag kan vi se att Lärarnas Riksförbunds ordförande i Stockholms Stad, Ragnar Sjölander, skriver på debattsajten Newsmill under rubriken "Nu måste kommunerna skjuta till pengar till lärarlönerna" att: "När Stockholms stad nu presenterar sin budget måste de ge en tydlig signal om att höjda lärarlöner inte går ut över lärartätheten."

Vidare läser vi:

"I Stockholm gick den styrande majoriteten snabbt ut i förra veckan och lovade 100 miljoner kronor extra till skolorna för att de skulle kunna höja lärarnas löner, mot bakgrund av läraravtalets 4,2 procent från 1 april 2012.

Man skrev följande: 'Alliansen i Stockholms stad kommer att aktivt hedra detta avtal och kommer att bli en mycket aktiv part för att tillsammans med lärarna genomföra avtalet och förbättringarna av skolan.'

Detta var ett besked som vi i Lärarnas Riksförbund välkomnade. Utbildningsförvaltningen beräknar att en procents löneökning kostar 66,6 miljoner kronor under 2012, och 88 miljoner kronor på årsbasis. Eftersom avtalet blev 1,6 procent högre än det så kallade märket om 2,6 procent på arbetsmarknaden innebär detta minst 107 miljoner kronor mer än märket bara under 2012. Eftersom denna löneökning fortsätter vidare nästa år kostar ökningen 141 miljoner kronor under 2013.

Vi vet ännu inte om staden budgeterat för denna kostnadsökning framgent och inte heller om pengar avsätts i ambition att höja lärarlönerna även under 2013 utifrån att avtalet ska ge lägst ”märket” nästa år (2,6 procent blev ”märket” 2012), men vi utgår från det. Svaret ges under onsdagen då staden ska redovisa sin budget.

Vi förväntar oss att alliansen, utöver de extra 100 miljonerna för 2012, inte kommer att ge skolorna sämre förutsättningar att leva upp till det nya läraravtalet under 2013 och 2014. Vi hoppas få ett tydligt besked om att så är fallet när budgeten presenteras."

Och debattartikeln avslutas med:

"Nu är det upp till bevis för arbetsgivarna. Den satsning Stockholm förbundit sig till måste få kosta, till och med mer än 100 miljoner kronor extra per år."

I dagens Nya Wermlands-Tidningen läser vi en debattartikel som undertecknas av LR:s distriktsordförande i Värmland, Per Rabitsch, samt LR:s förbundsordförande, Metta Fjelkner. Under rubriken "Fyra steg för högre lärarlöner" läser vi åter om de fyra punkter som måste uppfyllas för att förbundet inte ska säga upp avtalet om två år.

Slutligen ser vi i Upsala Nya Tidning att Lärarnas Riksförbund ligger på kommunal­politikerna i Uppsala. Det är ombudet Björn Sundin som kräver ansvarstagande från kommunalrådet Mohamad Hassan (FP). I "Hade Hassan föredragit en lärarstrejk?länk till annan webbplats" menar Sundin att om kommunalrådet har ett inflytande över skolan (vilket han har) är det märkligt att han tycker att lärarnas löneutveckling är skandal. Sundin ställer en konktet fråga till kommunalrådet: 

"Är Hassan beredd att ge rektorerna ekonomiska möjligheter att verka för ett rejält påslag på de garanterade 4,2 procent för 2012 till minst 5 procent, något som Hassan själv ser som ett minimum?"

Ja, nu är det frågor om leverans som är i fokus. Kommunerna har förbundit sig till att satsa på lärarna och det kommer krävas att de vackra orden blir verklighet med konkreta lönepåslag.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla