Politiskt stöd för Lärarnas Riksförbunds krav i Göteborg

I helgen skrev Thommy Bergström, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborgsringen, en debattartikel i GT/Expressen, "Högre lärarlön är kommunens saklänk till annan webbplats".

Publicerad Av

Han skrev bland annat om politiska utspel om att satsa på lärarna och höjda lärarlöner. Något som kommunerna förbundit sig till i det nya lärarvtalet, men också något som måste budgeteras in och leda till nysatsningar:

"Vi vill bara förtydliga att en sådan satsning innebär att ni ska tillföra nya medel, inte att ni rationaliserar verksam­heterna och drar ner på personal, så att lönerna ska kunna höjas för dem som är kvar, och göra sig bra i statistiken.

Inte heller får det betyda att klassernas storlek ökar, eller att omfattningen av de uppgifter vi lärare sätts att sköta ökar.

Vi kräver att Sveriges kommuner och landsting centralt tar initiativ för att alla ledande kommunpolitiker ska ta ansvar för att en uppvärdering sker.

Så vad säger kommunerna i Göteborgsregionen?

Säger ni nu eller säger ni aldrig..."

Häromdagen fick han svar från Helene Odenljung, kommunalråd och ledande oppositionspolitiker i Göteborg. Hon tar upp frågan och utmaningen från Thommy Bergström. I "FP kräver pengar till lärarlönerlänk till annan webbplats" läser vi att:

"Ska Göteborg både kunna lyfta skolresultaten och bli en attraktiv arbetsgivare för lärare så finns chansen nu - genom att göra rejäla insatser för att höja lönerna och skapa fler karriärvägar genom att införa både förstelärare och lektorat. Staten finansierar merkostnaden för de lektorat och förstelärartjänster som inrättas och som innebär lönelyft kring 5000 kronor per månad för en förstelärare och 10000 kronor för en lektor. Därför gäller det att Göteborg hänger på nu!

Forskning visar att läraren är avgörande för elevernas resultat. Skolans kvalitet kan bli bättre än kvaliteten hos dess lärare. Vi får vad vi betalar för. Göteborgs stad måste givetvis följa avtalet men kan göra mer och har nu goda möjligheter att stärka yrkets status genom höjda löner. Det är lärarna värda!"

Nu väntar vi bara på svaret också från företrädare för den politiska majoriteten i Göteborg. Ska man likt Helene Odenljung vilja budgetera för satsningar på lärarkåren? Kanske kommer rentav ett svar från kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén? Det vore välkommet.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla