Lärare straffas i ny lönesättningsmodell

Klarar inte skolans huvudmän av att lönesätta lärare som individer, utan bara som ingående i grupper? Ja, frågan måste ställas efter att Stockholms stad i veckan berättat hur man tänker sig stimulera lönespridningen inom lärarkåren i staden.

Publicerad Av

I morse kunde vi läsa i Dagens Nyheter om att "Sämre elever ger lärare lägre lönspåslaglänk till annan webbplats". Där berättas att man Stockholm stad beslutat sig ge lärare på sju grundskolor lägre löneökning än på övriga skolor. Detta eftersom eleverna inte presterar tillräckligt bra.

”Jag tappar arbetslusten. Här sliter man och försöker få alla elever med på tåget men i stället bestraffas vi", citerar tidningen en lärare på Erikdalsskolan.

Den garanterade löneökningen enligt det centrala avtalet är 4,2 procent, men Stockholms förbjuder nu skolledningarna på sju skolor att ge mer än 3,7 procent i löneökning till sina lärare, det är skolor som anses prestera sämre än de borde. Samtidigt ska sju skolor som presterar bättre få lägga ut 4,7 procent på sina lärare.  

Ordföranden för Lärarnas Riksförbund i Stockholm, Ragnar Sjölander, menar att signalverkan i Stockholms nya lönemodell är förödande:

”Jag har aldrig varit med om något liknande. Det strider helt mot principen i det centrala avtalet om att 4,2 är det lägsta garanterade utrymme som ska läggas ut.”

På debattsajten Newsmill kan man idag också läsa en debattartikel av Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner och Ragnar Sjölander. I ”Fel att straffa lärare när skolor inte når målen” skriver de bland annat att:

"Målsättningen i Stockholm om att ”skolor med bra resultat ska premieras” låter vällovlig. Men för att uppnå denna beordras några rektorer att lägga ett lägre tak för löneökningarna och tillåts inte ens lägga ut lägstutrymmet! Det är något som vi starkt ifrågasätter och tar avstånd ifrån. Vi vill inte ha en hård central styrning av löneutrymme mellan stadens skolor. Lärarnas Riksförbund är starkt kritiskt. Vi menar att detta skadar tilltron till den individuella lönesättningen."

De skriver också:

"Vi kommer självklart att kämpa för att den garanterade nivån på 4,2 procent inte underskrids på någon enda skola eller enhet där våra medlemmar tjänstgör! Det är helt oacceptabelt att medlemmar på andra skolor ska behöva stå tillbaka enbart för att utlägget i staden inte ska överskrida det garanterade utrymmet på 4,2 procent, det golv som arbetsgivaren så tydligt har gjort till ett tak. Trots att ordföranden i SKL:s förhandlings­delegation, Ingela Gardner Sundström, sagt att de siffror man enats om ska vara ett golv och inte ett tak …" 

Det Stockholm stads ledning håller på med leder tankarna till en så kallad TED-föreläsninglänk till annan webbplats om motivation med Dan Pink. Någon borde se till att den som är ansvarig för incitaments-lönen i Stockholms stad tar del av denna underhållande föreläsning som förklarar varför det inte fungerar att ge ekonomiska incitament för "krångliga" uppgifter. Dit hör onekligen uppgiften att vara en bättre lärare …

Det underlättas inte av en modell där lärare kollektivt bestraffas.

Den modell som prestenteras har onekligen riksintresse eftersom huvudstadens exempel är viktigt och påverkan riskerar bli mycket stor i övriga landet. Frågan om hur kommunerna kommer att satsa på lärarlönerna är högintressant efter att man med nöd och näppe nyss undvikit en stor lärarstrejk.

Det vore intressant att fråga ledarskapet i Stockholm om de tror att denna lönesättnings­modell ökar eller minskar förtroende för den inviduella lönesättning som SKL kämpar för i varje löneförhandling?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla