Rätt trädgårdsmästare?

I inslaget intervjuades bland andra Bo Fransson, lärare på Gubbängsskolan i södra Stockholm som känt av den ökade arbetsbelastningen.

Publicerad Av

”För fem år sedan valde jag att gå ner, jobba deltid, och jobbat mellan 60-80 procent sedan 2008. Det är för att orka med: det känns lite märkligt att behöva jobba deltid för att orka med ett jobb, som jag måste bekosta på egen hand”, sa Bo Fransson.

Särskilt har arbetsbördan ökat rejält efter den nya grundskole- och gymnasiereformen som infördes hösten 2011.
Det handlar om mer administrativt jobb, bland annat mer dokumentation om elevernas prestationer, planering och möten, administration som ofta utförs på fritiden och utan betalt, och som tar viktig tid ifrån elevernas undervisning.

I Lärarnas Riksförbunds senaste arbetsmiljöundersökning visar det sig också att det är en kraftig ökning av administrativa uppgifter - utan att andra arbetsuppgifter försvinner. Det är tydligt att arbetssituationen försämrats och att bristfälliga rutiner försvårar lärarnas arbete. Lärare väljer också att vara i skolan när de är sjuka eftersom det inte sätts in vikarier.

Undersökningen av arbetsmiljön visar bland annat:

  • Drygt var tredje lärare — 36 procent — uppger att deras arbetssituation har försämrats det senaste året.
  • 90 procent uppger att de administrativa uppgifterna har ökat de senast fem åren - utan att andra arbetsuppgifter försvinner.
  • Varannan lärare i undersökningen får inte den ro och avskildhet som de behöver för att förbereda lektioner och ta del av, bedöma och ge respons på elevuppgifter.
  • 60 procent av lärarna uppger att de har sömnsvårigheter på grund av sin arbetssituation.

I veckan kom så regeringens besked om att en utredning ska tillsättas för att finna en lösning på situationen. Ett mycket välkommet besked för landets alla lärare i grundskola och gymnasiet.

Utbildningsministern tillsätter alltså en utredare som ska se över hur lärarnas administrativa arbete kan minskas och förenklas. Uppdraget ges till Thomas Persson, utbildningsdirektör i Stockholms stad. Alltså just den stad som nu anmälts av Lärarnas Riksförbund för att försämra arbetsmiljön alltför mycket. Det blev ju lite bakvänt det där …

Men utbildningsminister Jan Björklund har onekligen rätt när han säger att: ”Lärarnas huvuduppgift ska vara att undervisa. Sammantaget har administrationen nu blivit en för tung börda.”

Utredaren ska "kartlägga lärares samlade administrativa börda. Utredaren ska också se över vilket administrativt stöd lärare har tillgång till och ge goda exempel på skolhuvudmän som jobbar effektivt med de administrativa bitarna av läraryrket."

I Skolvärdenlänk till annan webbplats kunde vi dock snart läsa om reaktionerna från LR Stockholms ordförande Ragnar Sjölander som utryckte förvåning över valet av utredare. Persson är alltså chef för just den förvaltning, som Lärarnas Riksförbund anmält till Arbetsmiljöverket – på grund av för hög arbetsbelastning.

”Som förvaltningsdirektör har han inte visat någon större vilja att åtgärda de här problemen på ett systematiskt sätt”, sa Ragnar Sjölander.

”Vi tycker att det är lite problematiskt eftersom han är huvudansvarig för arbetsmiljöarbetet i rollen som förvaltningsdirektör. Han motsatte sig 2010 att förvaltningen skulle införa ett system som en arbetsgrupp då presenterade för att minska de administrativa arbetsuppgifterna”, förklarade Ragnar Sjölander vidare.

Om det är rätt trädgårdsmästare som regeringen satt att sköta denna fråga får vi se nästa år. Resultatet av uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2013.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla