Lärarnas Riksförbund nomineras till Årets lobbyist – igen

Branschtidningen Resumés pris delas ut för sextonde gången nästa vecka, den 14 november. Bland tio nominerade återfinns Lärarnas Riksförbund - igen.

Publicerad Av

2008 imponerade man bland annat med att förbundet under kongressen samma år lyckades höja debatten om lärarnas betydelse till nya nivåer. Då talade kung Carl XIV Gustaf, statsminister Fredrik Reinfeldt, utbildningsminister Jan Björklund och oppositionsledaren Mona Sahlin. Aldrig tidigare – eller senare – har det skett en sådan uppställning från det offentliga Sverige för en yrkesgrupp.

2010 var motiveringen att "man fått igenom en helt ny lärarutbildning, lärarleg och krav på behöriga lärare. Lärarfackens hela handlingsprogram håller på att genomföras under nuvarande regering".

2011 var det arbetet för lärarlegitimationen som lyftes fram då riksdagen fattade beslut i frågan efter nästan tjugo års lobbyarbete från förbundet. "Lärarnas Riksförbund har långsiktigt skjutit fram frågan som en av de prioriterade i sin opinionsbildning.

Och nu är det åter dags:

2012
 nomineras Lärarnas Riksförbund för kampanjen att återförstatliga skolan. "Efter flera års intensivt lobbyarbete från LR har regeringen nu tillsatt en utredning som ser över huvudmannaskapet i skolan."

Ja, det är alltså att förbundet lyckats få politikerna inse nödvändigheten av att utreda den så omstridda och kritiserade förändringen av huvudmannaskapet för skolan som uppmärksammats av Resumé. 

När regeringen offentliggjorde att professor Leif Levin skulle utreda kommunaliseringen av skolan så togs ett viktigt steg för att kunna få till stånd ett annat och modernt huvudmannaskap för den svenska skolan. I direktiven står att utredaren särskilt ska "titta på hur kommunaliseringen påverkat elevernas studieresultat, läraryrkets status, lärarnas och rektorernas arbetsuppgifter samt likvärdigheten i skolsystemet".


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla