Status och lön enligt den finska modellen

”Vari ligger lärarstatusen? Den frågan fick jag häromveckan vid ett seminarium där jag talade om den finländska grundskolan och gjorde en liten jämförelse med skolan i Sverige.”

Johansson lyfter sedan bland annat fram jurister och läkare som yrken med status och menar:

”Även om lärarna inte kan tävla med t.ex. läkarna när det gäller inkomstnivån, så har lärarna goda möjligheter att profilera sig i samhället. Alla vet att lärarna är högt utbildade och de flesta avnämarna, föräldrarna, litar på sina barns lärare. Lärare uppfattas inte som kvacksalvare eller hästskojare. Det här ska vi tänka på och även vara stolta över.”

Han fortsätter:

”Varje lärare påverkar bilden av yrket och varje lärare har skyldighet att ge varje elev vad han eller hon behöver för att gå vidare. Ansvaret är delat mellan lärarna och skolans huvudman, eftersom huvudmannen ger de ramar som utgör lärarnas handlingsutrymme.”

Och Dan Johansson avslutar med följande:

”Enligt OECD:s senaste undersökning om utbildningsfältet Education at a Glance har lärarna i Finland nått ungefär samma inkomstnivå som akademiskt utbildade i stort. Det är en del av fackets långsiktsmål att höja lärarlönerna och det ska tolkas som erkänsla för lärarnas kunnande och insats.”

När kan Lärarnas Riksförbunds ordförande skriva något liknande? Många hoppas på att kommunerna inser vad de förbundit sig till genom avtalet som SKL slutit med lärarnas organisationer. Och om kommunerna inser att avtalets avsikt är att ge lärarna en relativlöneförbättring så att de hämtar igen tappet till andra akademiska yrken, så kan man vara på väg mot den finska situationen också i Sverige.

Men det finns oroande tecken.

Vi har kunnat läsa om kommuner som exempelvis Stockholm där man försöker trixa fram en egen modell där golvet inte får vara golv, utan något annat, oklart vad.

Vi har också hört om kommuner som Hallstahammar som drar ner på antalet lärartjänster för att kunna höja lönerna för de lärare som blir kvar.
Idag ser vi på SR:s nyhetswebblänk till annan webbplats att:
”det står uttryckligen i det budgetförslag som har klubbats i Barn-och utbildningsnämnden att neddragningen av lärartjänsterna görs för att kunna betala de löneökningar som blir följden av det nya läraravtalet.
Förslaget får kritik av båda lärarorganisationerna och av Folkpartiet i Hallstahammar.
’Jag tycker det här är ett skamligt förslag. Det är som att säga till lärarna att: "Grattis - ni fick höjd lön, men tyvärr färre kollegor’, säger folkpartisten Anna Lundberg.”

Det krävs att skolans huvudmän har örnögonen riktade mot sig, ständigt vakande och strängt granskande varje löneöversyn under avtalet.