Avslutning på listdebatten

Lärarstudenternas ordförande Freddy Grip förklarade i helgen i en slutrepliklänk till annan webbplats att det finns bättre sätt att sprida goda exempel. Han beskrev problemet med bästa-listor som gör att kommun- och skolledningar blir nöjda.

Publicerad Av

Detta fastän: "Det finns kommuner som aldrig kommer ha möjlighet att nå Sveriges bästa skolkommun för att de inte har förutsättningarna. Det finns elever som aldrig kommer att gå i årets bästa skolkommun för att de inte har politiker som tar ansvar. Det finns lärare som aldrig kommer att få jobba i den bästa skolan."

Grip skriver även:

"Vi är inte bakåtsträvare men däremot så kan vi vår historia. Det är viktigt för att nu se vad svensk skola behöver. Den bristande likvärdigheten behöver motverkas av ett modernt statligt huvudmannaskap. Konkret skulle ett sådant kunna få; resurser att fördelas bättre efter elevernas behov, ökad frihet för professionen och ett övergripande ansvar för skolans utvecklingsarbete.
Goda exempel måste spridas men i en form som andas professionalism och inte tävlan. Genom att byta arbetsgivare skapas en reell möjlighet att få den uppvärdering som lärare kräver, kommunerna kommer inte ge det."

Vi har skrivit om debatten också  här.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla