Yrkesutbildningar – till nytta för vem?

”Vi ser hur antalet ansökningar till yrkesutbildningarna inom vår bransch rasar och uppmanar regeringen att tänka om. Men vi kan inte vänta utan vidtar nu egna åtgärder för att locka fler sökande och höja utbildningens status.”

Publicerad Av

Att det i själva verket inte är en så stor minskning som man kan tro säger de inget om. Vid alla omställningar sviktar intresset för utbildningarna innan man ser hur de fungerar och faller ut.

Undertecknarna kräver att regeringen återinför den obligatoriska högskolebehörigheten. Dessutom ska de själva utforma en certifiering av handelsprogram. Alltså, man frångår det generella och försöker ta fram lokala lösningar.

Men vad är målet med ett väl fungerande yrkesprogram eller yrkesutbildningar? Är det att alla som läser dessa ska få en allmän högskolebehörighet, som inte ger eleverna någon praktisk möjlighet att studera vidare på högskolan? Eller är det att fler elever ska hitta rätt och få en utbildning som ger dem möjligheter till jobb och egen försörjning?

Även om det låter så, ger ju inte allmän högskolebehörighet en verkligen allmän behörighet, i meningen att alla utbildningar står öppna. Den ger istället en så ”allmän” behörighet att den som söker i princip bara kan komma in på det allmänna filosofiprogrammet. Intressant men det ger inte studenten många yrkesvägar.

Istället är den rätta vägen att yrkesutbildningarna ska ha en egen hög status, utan att behöva gå omvägen om allmän högskolebehörighet, som dessutom ganska enkelt kan kompletteras till den särskilda behörighet som krävs för de flesta utbildningar.

I själva verket är det så att ska det ske snabba förbättringar i söktryck till de olika yrkesutbildningarna så måste arbetsgivarna ta sitt ansvar och se till att så det blir attraktivt att arbeta inom, i det här fallet, handelsområdet. Alltså bättre löner och arbetsvillkor. Det är som det mesta är det själva verket ganska enkelt.

Det som föreslås av företrädare för arbetsgivare och fack inom handeln är snarare en omväg. En omväg som delvis lurar eleverna, istället för att hjälpa dem rätt från början.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla