Unikt utspel för höjda lärarlöner

Idag har finansminister Anders Borg fått en hemläxa att ta tag i över helgerna sedan de fackliga centralorganisationerna nu gått ut på DN Debatt och lagt ett gemensamt förslag om hur lärarnas löner ska höjas i ett slag. Detta för att kunna rätta till det faktum att särskilt lärarna i grundskolan och gymnasiet har halkat efter i löneutvecklingen jämfört med andra jämförbara yrken.

Publicerad Av

Det är Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO, Ola Pettersson, chefsekonom på LO och Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco som i ”Så kan lärarnas löner höjas med 10 000 kronorlänk till annan webbplats” som skriver under artikeln där de påpekar att sedan 1970 har lärarna halkat efter med två procent realt per år i ett par decennier.

”På den tiden hade staten arbetsgivaransvar för lärarna och det är staten som bör rätta till dagens missförhållanden. Ett engångslyft på tio procent är inte orimligt”, skriver de.

Alltså en snedsits som staten kan åtgärda. De fackliga företrädarna skriver vidare:

”Att skolan fungerar är en central rättvisefråga. Barn till föräldrar med kort utbildning klarar sig allt sämre i det svenska skolsystemet. Skolan har allt svårare att klara sitt kompensatoriska uppdrag, vilket gör skolan mindre likvärdig. Alla barn ska ha tillgång till skickliga och högt motiverade lärare, men de kommer att betyda mest för de elever som genom sin bakgrund har minst hjälp.

Numera känns de flesta vid detta. Lärarnas låga löner är ett hot både mot lärandet och mot det jämlika samhället. Skulle vi ha samma problem på en vanlig arbetsplats skulle arbetsgivaren betrakta det skeva löneläget som en snedsits. Då skulle ledningen gå in med ett engångslyft för att få fason på relationerna mellan olika medarbetare och yrken.”

Och de understryker att kostnaden faktiskt är rimlig för staten:

”Tio procent mer till lärarna är inte hisnande dyrt. Det skulle kosta omkring fem miljarder, lite mindre än den sänkta restaurangmomsen på 5,4 miljarder. Det starkt ifrågasatta sista steget i sänkningen av bolagsskatterna – från 24 till 22 procent – beräknas till 7,6 miljarder. Den senare motsvarar ganska jämnt 15 procent i höjning för lärarna. Rimligtvis borde ett lärarlyft vara betydligt mer angeläget för samhällsekonomin.

Alternativet att lärarna år efter år skulle få två tre procentenheter mer än alla andra grupper bedömer vi som orealistiskt och svårt för den svenska lönebildningen att hantera. Med ett engångslyft på 10–15 procent och ”märket” i lönerörelserna därefter skulle lärarna på sex-sju år kunna nå en genomsnittlig löneförbättring på 10.000 kr/mån.”

Debattartikeln avslutas med en mening som vi gissar kommer bli bevingad då detta alltså kommer från ledande företrädare för såväl Landsorganisationen, Sveriges akademikers centralorganisation och Tjänstemännens centralorganisation. Alltså hela arbetsmarknaden.

”Lärarnas ökenvandring måste äntligen ta slut efter 40 år.”

Att Lärarnas Riksförbund gläds åt denna unika markering och detta gemensamma utspel med ett konkret förslag att utgå från för regeringen, är inte att förvånas över.
Ordföranden Metta Fjelkner kommenterar i ett pressmeddelande med rubriken ”Staten måste ta sitt ansvar för höjda lärarlöner”.

Och för den som har tillgång till SKL:s tidning Dagens Samhälle (på nätet bara för prenumeranter) så finns det också en mycket läsvärd artikel i veckans nummer betitlad ”Gymnasielärare är värsta krisyrket”, där ovan nämnde Gunnar Wetterberg intervjuas. Där framhåller han att Sverige måste lyfta denna enskilda yrkesgrupp, som halkat efter så mycket och så länge i sin löneutveckling.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla