Mer stöd för höjda lärarlöner

Svenska lärarkåren får starkt stöd. Inte bara genom det gemensamma utspelet från de tre fackliga centralorganisationerna LO, Saco och TCO. I Dagens Nyheter ägnas söndagens huvudledare, "Höj lönen för lärarnalänk till annan webbplats", åt just detta krav.

Publicerad Av

DN understryker att målet är att läraryrket ska få högre status. Man står alltså bakom det fackliga utspelet där ett extra lönetillskott från staten föreslås för att i ett slag ta igen det lärarna förlorat under över 20 år.

Tidningen skriver:

"Lagom till det efterlängtade jullovet kommer nya utspel om skolan. Statsministern ägnar den hela sitt jultal och tre företrädare för LO, TCO och Saco kräver på DN Debatt (21/12) ett rejält lönelyft för lärarna. En engångshöjning på 10–15 procent skulle enligt artikelförfattarna lägga grunden för i genomsnitt 10.000 kronor mer i månaden på sex sju år.

Pengarna skulle komma från staten, till exempel genom avtal med lärarfackens motpart Sveriges Kommuner och landsting (SKL)."

Man fortsätter:

"Att läraryrket i Sverige är i kris är dock de flesta överens om. Det dras med låg status, bitvis bristande kompetens, rekryteringssvårigheter och inte sällan en usel arbetsmiljö. Det dåliga löneläget, i kombination med svaga karriärmöjligheter, gör att för få söker sig till lärarutbildningarna varpå kraven sjunker och fel personer tas in. Vilket naturligtvis ger en sämre grund- och gymnasieskola som i sin tur leder till att högskolorna utarmas."

Och ledaren avslutas med följande konstaterande varefter det inte finns så mycket att tillägga:

"Lärare är nyckelpersoner för att forma en ung människa; ett samhälle som vanvårdar sina lärare sätter sin framtid på spel.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla