Skolan ingen lekstuga för politiker

De frågar sig vad politikerna vill med den svenska skolan?
"Länge kunde man tro att de inte ville något alls. Ett uppvaknande tycks ske efter år av sjunkande kunskapsresultat. Men om det stannar vid valtaktik och partistrategier så blir skolan knappast hjälpt."

Publicerad Av

De konstaterar att:

"På sextiotalet hade ju Sverige det som Finland har i dag: Världens bästa skola med rättvisa och ambitiösa mål. Givetvis fanns problem, men potentialen var stor.

Därefter tappade de svenska politikerna intresset för skolan och lät "skolutvecklare" ta över. Dessa monterade ner innehållet i skolan. Att återta det som förlorats kommer ta lång tid."

De påpekar också att:

"Dagens problem har skapats av såväl borgerliga som socialdemokratiska politiker i ohelig samverkan. Efter lysande rättvisereformer och kunskapsoptimistiska läroplaner vid 60-talets mitt kom ett antal mindre lyckade ingrepp med läroplanerna 1969 och 1980, SIA-skolan och annat, som dock aldrig slog igenom. Skolan - och Sverige - räddades av lärarnas ohörsamhet."

Sedan återges forskning som visar att bara satsning på ny teknik inte garanterar bättre resultat. Det som också behövs är satsningar på resurser för mer lärartid med elever. Och man skriver:

"I alla tider har politiker älskat apparater. Men nu behöver vi politiker som också älskar lärare, politiker som ser värdet av att eleverna möter en kunnig lärare för att i samtal och dialog öka sina kunskaper och tillägna sig nya insikter."

Deras avslutning är väl värd att lyssna på och ta till sig för landets politiker, på alla nivåer:

"I stället för politiker som använder skolan för egna partipolitiska syften, vill vi se ansvarsfulla beslut för att staten ska ta sitt ansvar och inte abdikerar för Sveriges viktigaste verksamhet, skolan." 


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla