Högre krav på SFI-lärare viktigt

Kritik fördes fram på torsdagsmorgonen i Sveriges Radios nyhetsprogram Ekot om att kraven på lärare som undervisar i svenska för invandrare, SFI, är för låga.

Flera experter menade att det behövs lika höga krav på SFI-lärare som andra lärare. Lyssna till nyhetsinslaget härlänk till annan webbplats.

För att bli ämneslärare i grundskolan krävs tre terminers ämnesstudier. Men för svenska som andra språk krävs det bara en termins studier för SFI-lärare. Kraven på dem som lär ut svenska för invandrare är alldeles för låga, ansåg flera forskare och experter.

I P1-morgon fortsatte problemet att uppmärksammas. Frågorna var bland annat hur ska man göra SFI-läraryrket mer attraktivt och borde kraven på examen höjas? Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner mötte Per Lodenius (C), ledamot i utbildningsutskottet, i ett samtal om SFI-utbildningen. Lyssna härlänk till annan webbplats.

Metta Fjelkner menade att det är en märklig ordning att ett ämne behandlas på detta sätt.

"Det är mycket underligt. Man skulle lite vanvördigt kunna säga att det är precis som att beslutsfattarna inte tycker det är lika viktigt med SFI som andra ämnen."

Per Lodenius förnekade att det finns en lägre värdering av SFI-lärarna. Han sa att det redan i dag är svårt att få utbildade SFI-lärare.

Metta Fjelkner påpekade att lärarnas kompetens är avgörande för resultaten och för att kunna locka lärare att arbeta med SFI så krävs gedigen utbilning samt höjd status och bättre arbetsvillkor för lärare, inklusive SFI-lärare.

Fjelkner ville se att kommuner och ansvariga gör en långsiktig plan för att klara de nya kraven på längre utbildning och skärpta behörighetskrav.

Senare under dagen gick det ansvariga statsrådet Nyamko Sabuni ut i Ekotlänk till annan webbplats och slog fast att fler SFI-lärare måste bli behöriga. Men däremot ansåg inte jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Sabuni att det är för lite med en termins högskolestudier i svenska som andra språk. Det räckte, menade hon.

"Den stora utmaningen är att få fler behöriga lärare än att diskutera om utbildningen ska vara längre eller inte. Det viktiga är att man är lärare i grunden, att man kan pedagogik, är pedagog", sade Sabuni.

Att det bara krävs en termins studier i svenska som andra språk för SFI-lärare, minskar enligt flera experter förutsättningarna att göra ett bra jobb, inte minst när det handlar om att undervisa analfabeter.

"Jag vill påstå att det är det svåraste läraruppdrag du kan ha, att alfabetisera personer som kommer från vad vi kallar för talspråkliga miljöer", sade Inga-Lena Rydén som är föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms universitet.

En reflektion som kan göras är det fortfarande finns en tyvärr alltför välbekant syn på undervisningen, där man menar att det egentligen inte behövs ämneskunskaper. Det räcker att vara "pedagog", oklart vad det är.

Sedan några år har företrädare för denna syn ändå tvingats bejaka vikten av lärares ämneskunskaper, mycket tack vare Lärarnas Riksförbunds envisa kamp.

De flesta partier har de senaste åren fjärmat sig från en kunskapsfientlig hållning. Men här finns uppenbarligen mer att göra ...