Lärarna hårt pressade

Lärare är hårt pressade idag. Det visar nu också en enkät genomförd av Lärarnas Riksförbund i Lund och som presenteras bland annat i Sydsvenskan i dag, "Jag har aldrig sett så många slitna lärarelänk till annan webbplats".

Publicerad Av

Resultaten stämmer väl med förbundets centralt genomförda arbetsmiljöundersökningar.

Bland annat visar det sig att stress och sömnproblem är vanliga bland lärare och studie- och yrkesvägledare. Lärarnas Riksförbunds företrädare i Lund säger att lärarna de två senaste åren varit trötta och stressade. Några siffror ur undersökningen:

  • 72 % anser att de inte hinner med sina arbetsuppgifter (2011 var det 68 %).
  • Cirka 70 % har funderat på att sluta arbeta som lärare eller vägledare och 30 % har agerat aktivt för detta.
  • 81 % anser det är svårt att kombinera alla de krav som ställs i arbetet från elever, föräldrar, skolledning m. m. (2011 var det 75 %).
  • 86 % har haft besvär av stress (2011 var det  77 %).
  • 64 % har haft sömnproblem (2011 var det 54 %).

Lärarnas Riksförbunds företrädare konstaterar lakoniskt att arbetsgivarna har ett stort förbättringsarbete framför sig ...

Förslagen på vad som ska göras är konkreta och övervägda. Lärarnas Riksförbund i Lund ser tre vägar framåt och ger följande förslag för en bättre arbetsmiljö:

  1. Låt en grupp rätta nationella prov centralt, till exempel av pensionerade lärare.
  2. Utvärdera Unikum, ett lokalt omdömessystem, och nyttan av det. Ta bort omdömena från åk 6 när det ändå delas ut betyg.
  3. Anställ fler lärare per elev.

Samtidigt skriver tidningen Du & Jobbet att lärarnas arbetsbörda ökar kraftigt, "Lärare har yrket där arbetsbördan ökat mestlänk till annan webbplats" . Mer än åtta av tio grundskollärare säger att arbetsbelastningen har ökat de senaste fem åren. Det gör lärarna till den grupp där belastningen ökat mest.

Nyligen gick Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande Bo Jansson ut och krävde att de skriftliga omdömena i år 6-9 ska avskaffas eftersom det sätts betyg då:

"Alltfler partier och politiker börjar inse det ohållbara med lärarnas ökande administrationsbörda. Lärare måste få fokusera på undervisningsuppdraget. Det är helt avgörande om vi ska kunna vända på kunskapstappet i svensk skola", sa Bo Jansson.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla