Fortsätt debatten om språkkunskaper

I dag tipsar vi om ett kort och läsvärt inlägg på Forskning & Framstegs blogg. I "Ungdomars språk i farozonenlänk till annan webbplats" skriver Hanna Enefalk, en av de nio historielärarna som stod bakom den uppmärksammade artikeln i Upsala Nya Tidning i början av året, att:

"All vetenskap vilar på språkkunskap. Utan språk ingen matematik, ingen biologi, ingen historievetenskap, ingen medicinsk forskning, ingenting. Men nu håller vi på att såga av grenen vi sitter på: den nya generationen studenter har problem med svenskan, grava problem. Och det är inte de (fortfarande underrepresenterade) utlandsfödda studenterna som är orsaken. De utlandsfödda som tagit sig till en svensk högskoleutbildning har ofta god studievana och hög motivation, och klarar svenskan bra. Det är unga vuxna som gått igenom den vanliga, svenska skolan saken gäller."

Hon går igenom flera exempel på hur problemen ser ut. Dock ser hon ljuspunkter:

"Men allt är inte nattsvart. Av lärares och pedagogers berättelser framgår att det i denna stund läggs ner ett helt fantastiskt arbete för att vända utvecklingen. Man kämpar på i sin lärarroll, man skriver böcker och kontaktar Skolverket, man agerar inom lärarorganisationer som Lärarnas Riksförbund och Historielärarnas Förening. På Junibacken i Stockholm har man dragit igång projektet 'En läsande klass' tillsammans med barn- och ungdomsförfattaren Martin Widmark. Nu gäller det bara att våra politiker och byråkrater möter alla dessa goda krafter med samma engagemang. Annars har vi snart ännu fler unga vuxna som inte kan ta till sig skriftlig information: som inte kan förstå ett kontrakt, inte kan skriva en acceptabel jobbansökan, och inte ta till sig vetenskapliga resonemang."