Minskade dokumentationskrav lättar lärare

”Detta är en glädjens dag. Dokumentationshysterin är borta”, sa Metta Fjelkner till SVT:s Rapportlänk till annan webbplats. I inslaget ser ni bland annat LR-ombudet Johannice Grahn på Flogstaskolan (en f-3-skola). Hon liksom kollegorna är lättade över att dokumentationskraven dras ner.

”Vi ser med tillfredsställelse att regeringen lyssnat till Lärarnas Riksförbunds krav på att minska lärarnas administration”, var Metta Fjelkners kommentar i pressmeddelandet, Bra att regeringen slopar skriftliga omdömen från årskurs sex.

"Det är mycket bra, och en viktig signal, att staten nu går in och tar sitt ansvar för lärarnas arbetsvillkor. För att komma fram i så viktiga beslut krävs det att staten tar ett nationellt ansvar".

Kraven på individuell utvecklingsplan (IUP) och skriftliga omdömen avskaffas helt i årskurs 6-9 och reduceras från en gång per termin till en gång per läsår i årskurs 1-5.

Sedan den 1 januari 2006 finns krav på att alla elever ska ha en skriftlig individuell utvecklingsplan (så kallad IUP). Sedan 2008 ska IUP också innehålla skriftliga omdömen. Kunskapsfokus har gjort att det också är fler nationella prov, att det är fler steg i betygsskalan och att betyg ges från och med årskurs 6.

Regeringen kommer lägga en proposition till riksdagen i höst så att ändringarna kan träda i kraft under läsåret 2013/14.

"Det är en viktig signal att staten nu går in och tar sitt ansvar för lärarnas arbetsvillkor. För att komma fram i så viktiga beslut krävs det att staten tar ett nationellt ansvar", understryker Metta Fjelkner.

"Och genom utbildningsministerns, och regeringens, besked nu har lärarna ånyo fått gehör för att staten ska ta ett större ansvar för skolan och för lärarnas arbetsvillkor."

På Facebook är många lärare mycket positiva. Några exempel:
Anna Persson skriver: ”Tack!!! Ser fram emot att få fokusera på eleverna och undervisning!!”
Johan Kollberg skriver: "Äntligen! Precis vad jag skrev i ett brev till Björklund i höstas! Antar att fler skrivit till honom...skönt att han lyssnat!”
Tasola Kartsidou förklarar:Känns bra att man börjar tänka på oss lärare!”
Karin Koppari skriver: ”Eloge till LR, som har lyckats med att ge regeringen insikt i lärarnas orimliga arbetssituation! Nu kanske vi får större möjligheter till att utveckla undervisningen. Förhoppningsvis kommer lärarflykten att minska.”

Metta Fjelkner lyfter också fram betygens värde:

"Det här visar också att tidigare försök att ersätta eller komplettera betygen med omdömen av olika slag tyvärr främst medfört omfattande dubbeljobb för lärarna. Och både elever och föräldrar vill ha betyg för att se var eleverna befinner sig i kunskapsutvecklingen".


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla