Så här var det inte tänkt

I "Lärarnas vittnesmål är chockerandelänk till annan webbplats" berättar Anna Dahlberg hur hon mot löfte om anonymitet har fått lärare berätta om missförhållandena i några av Sveriges ledande skolkoncerner.

"Lärarna har erfarenheter av allt från SFI till yrkesgymnasium och grundskola. Men missförhållandena är desamma.
Lokalerna är undermåliga. De är ständigt underbemannade och vikarier sätts i princip aldrig in. Lärarna förvandlas till allt-i-allo-personal som ska sköta allt från vaktmästeriuppgifter till själavård. Elever som behöver särskilt stöd hinns inte med. Det saknas pengar till skolmateriel. Fortbildningskonferenser förvandlas till säljmöten där man ska kläcka slogans och hitta på nya sätt att ragga elever.
Lärarna (varav många är obehöriga eller nyutexaminerade) omsätts i extremt hög takt. Och Skolinspektionen och kommunerna förs bakom ljuset."

Bilden som framträder är en fasadliknande verksamhet som måste uppfattas som mycket bekymmersam av de skolor som sköter sig och inte sätter in extra undervisning bara när Skolinspektionen och kommunen kommer på besök ...

Expressen skriver att det är häpnadsväckande att detta kan fortgå. Det är svårt att inte instämma i detta konstaterande. Givetvis kan alla verksamheter visa upp missförhållanden. Men den samstämmiga bilden från olika vinstdrivande skolor i Anna Dahlbergs text är oroande.

Än mer borde det oroa friskolornas företrädare.

När en liberal och "vinstvänlig" tidning som Expressen går ut med en text som denna har något hänt. Verkligheten har hänt.

"Vi har en alarmerande situation i den svenska skolan med sjunkande kunskapsresultat, akut lärarbrist och ökande avhopp. Men man pratar om allt utom om den stora elefanten i rummet. Starka lobbyintressen, politisk prestige och en rädsla för att stöta sig med medelklassväljarna i storstäderna har blockerat en nödvändig debatt om vinstintresset i skolan.
Det är dags att erkänna att det inte var så här det var tänkt när friskolereformen sjösattes.
Skolan är alldeles för viktig för att bjudas ut till oseriösa krämare."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla