Segregerad skola blev följden

När vi hör Vetenskapsradions referatlänk till annan webbplats av vad den amerikanske skolforskaren Henry Levin kommit fram till så förvånas vi bara av att detta kan vara en nyhet för den som följt svensk skola och debatten om dess problem.

Publicerad Av

"Internationell expertis varnar nu för faror med full valfrihet i det svenska skolsystemet. Sedan friskolereformen i början av 90-talet har det svenska skattefinansierade skolsystemet utvecklats till det mest marknadsanpassade och konkurrensutsatta i världen."

Detta har varje förälder som funderat en stund på sina och sina barns skolval kunnat konstatera. Sanningen är att vi tyvärr har valt en modell och ett system som de senaste två årtiondena ökat klyftorna istället för att minska dem.

Vi har en extrem skolmarknad med ett totalt decentraliserat ansvar för skolan. Kommuner och friskolor styr vår skola.

Staten har på senare år försökt ta tillbaka något av kontrollen. Men fortfarande är Sverige världsunikt med att finansiera sina friskolor fullt ut och samtidigt tillåta vinstuttag från de privata företag som driver skolorna.

Levin konstaterar att det är slående att alla svenska skolor, fristående som kommunala, drivs utan större reglering och kontroll i jämförelse med länder som Holland, som länge haft en stor andel friskolor, eller till och med USA.

Det är därför som Lärarnas Riksförbund länge varnat för utvecklingen. Att alltfler nu lyssnar kan vara en hoppingivande tecken. Till och med de politiker som ville ha mer av skillnader mellan skolor har svårt att blunda för de negativa konsekvenserna med djupa klyftor och ökande skillnader.

Insikten att skolan måste vara en nationell angelägenhet blir allt starkare bland allt fler.

Snart hör vi väl fler politiker som stått bakom kommunalisering och friskolereform säga: "Tänkte inte på det..."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla