SOM-institutet visar att svenskarna är mot vinst i välfärden

Den årliga undersökningen från SOM-institutet i Göteborg, som mäter attityder och inställning hos den svenska befolkningen i olika samhällsfrågor, visar att bland över 6 000 svarande ansåg 62 procent att man inte ska tillåta vinstutdelning inom vård, omsorg och skola.

Publicerad Av

Det är kanske inte så förvånande uppgifter med tanke på att debatten har varit rätt intensiv och att många har uttryckt misstro och varit avvisande till att ekonomiska vinstintressen ska styra skola, vård och omsorg.

Visserligen är de rödgröna väljarna mer angelägna om att förbjuda vinster, men även hos de borgerliga väljarna är det fler som inte vill att vinster ska kunna betalas ut till dem som driver skolor. Exempelvis säger sig varannan person som sympatisera med Moderaterna om att det inte ska vara möjligt att plocka ut vinster från till exempel fristående skolor.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla