Lärare pressas att sätta högre betyg

I P1-morgon samtaladelänk till annan webbplats Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund och Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, om detta.

Sedan decentraliseringsreformerna inom det svenska utbildningsväsendet i början av 1990-talet — kommunaliseringen av skolan, valfrihetsreformen och friskoleetableringarna — har elevernas faktiska kunskapsprestationer sjunkit, samtidigt som betygsmedelvärdena stigit. Ofta har ansvaret för denna betygsinflation ensidigt lagts på lärarna. Men sällan har de betygsättande lärarna tillfrågats om vad som påverkar själva betygssättningen — utöver de formella kriterierna och kunskapskraven.

Enligt en undersökning som Lärarnas Riksförbund gjorde 2011 har var femte lärare utsatts för påtryckningar från sin rektor att sätta högre betyg än vad eleverna förtjänat.

"Detta är oacceptabelt. Föräldrar och skolledning måste hålla armlängds avstånd till betygsättningen", menar Metta Fjelkner.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla