Läraren har alltid fel?

Men lyssna också på reportaget i programmet Kaliber om problemet med påtryckningar på lärare. Här beskrivs också hur ledningar och tjänstemän egentligen ser på lärarna.

I inslaget menar Birgitta Wigren att lärarna är de enda som avgör resultaten. Inga andra faktorer verkar påverka. Inte resurser för undervisning, inte elevernas förutsättningar eller annat. Det enda som är godtagbara skälen till lägre betyg är elevens frånvaro ...

Birgitta Wigren menar att det har skett en förskjutning av föräldrarnas makt. Föräldrar väljer nu vilken skola man går i, och därmed i princip att man kan välja lärare för sina barn.

Plötsligt säger hon:

”För mig är ju också de betyg som lärarna sätter, ett betyg på lärarna själva.

Hur menar du då?

Ja, läraren sätter betyg på sin egen undervisning, eftersom man enligt läroplanen har skyldighet att nå eleverna där eleverna står och kan man då inte hitta det som den här eleven behöver för att klara att få ett betyg, då har man inte hittat tillräckligt många möjligheter.

Så det är lärarens fel om en elev blir underkänd?

Ja, en del utav det. Sedan har vi elever som inte går i skolan. Men finns du i skolan då har läraren skyldighet att hitta alla möjliga metoder att hitta den lärstil som den här eleven har.”

Det är inte förvånande att Birgitta Wigren säger att hon varit med om att ändra lärares betyg efter påtryckning från olika föräldrar. Det är lärarens fel om eleven blir underkänd.

Birgitta Wigren medger att detta beror på ren och skär föräldrapåverkan.

”Föräldrarna har rätt. När vi ändrat oss har vi (hon menar skolan) gjort fel …”

Men om föräldrarna alltid har rätt ligger det inte långt bort att tro att lärarna alltid har fel ...

Men är detta rimligt?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla