Mer krävs för att minska lärarnas arbetsbörda i Stockholms stad

Nu ska vissa prov och moment strykas från lärarnas officiella att-göra-lista, men det räcker inte på långa vägar, menar Ragnar Sjölander, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

Publicerad Av

Efter Arbetsmiljöverkets kritik och viteshot på två miljoner kronor har skolborgarrådet lagt fram några första förslag på hur lärarnas arbetsbörda ska lättas. Till ABC säger hon:

”Det är till exempel att se över alla dessa prov som kanske inte behövs, se över om det finns möjlighet för annan administrativ personal att föra in provresultat, istället för lärarna. Vi kan också se över mötesstrukturen. Det finns mängder av åtgärder vi kan vidta i Stockholm.

Att ta bort vissa av momenten är bra, men det räcker inte, menar LR Stockholm. Att lärarna ska ägna sig mer åt faktisk undervisning måste bli tydligare.

”Det som saknas är en tydlig inriktning, att man är beredd att ta väldigt stora tag bland de arbetsuppgifter lärarna utför idag för att får ner de till en rimlig nivå”, säger Ragnar Sjölander. Han menar att lärare måste få fokusera på undervisning, som de är utbildade för att göra.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla